2017 ble et pent år for konsernsjefen i Awilhelmsen, investeringsselskapet for den ene grenen av Wilhelmsen-familien som har plassert pengene sine i eiendom, private og børsnoterte selskaper.

Etter at fastlønn, bonus og andre ytelser var lagt sammen satt Thorvildsen igjen med lønn på 52,5 millioner kroner i fjor. Den høye lønnen forklares blant annet med at han som sjef deltar i et incentivprogram som om selskapet hadde børsnoterte aksjer, et slags skyggeaksjespareprogram. Dette gir Thorvildsen rett til en utbetaling lik gevinsten som ville oppstått.

Konsernsjefens lønn kommer frem i regnskapet til selskapet, først omtalt av Finansavisen.

Ned i lønn

Awilhelmsen forklarer selv at kompensasjonsordninger «skal bidra til økt verdiskaping». Selskapet oppgir at Thorvildsen ikke har muligheten til å kommentere saken onsdag.

På tross av en lønn på nærmere 53 millioner kroner gikk konsernsjefen ned over 5 millioner kroner i lønn sammenlignet med 2016.

Ifølge en oversikt laget av DN var Thorvildsen da Norges best betalte toppleder.

Tilbake i 2014 hadde sjefen en lønn på 22 millioner kroner, og har dermed mer en doblet lønnen sin på tre år.

Stort salg

Awilhelmsen driver innen blant annet shipping, eiendom og detaljhandel gjennom eierskapet av elektronikkbutikkene Power.

Før skatt hadde selskapet et resultat på 590 millioner kroner 2017. Dette var vesentlig lavere enn året før. Fjorårsresultatet ble positivt påvirket av gevinster fra salget av aksjer i cruiserederiet Royal Caribbean Cruises.

Eierne, Wilhelmsen-familien fikk utbetalt et utbytte fra selskapet på 297 millioner kroner i 2017. (Vilkår)