Finansdepartementet slår i en egen spørsmål/svar-sekvens kraftig tilbake mot fripoliseselskapet Silver, som fredag ettermiddag ble satt under offentlig administrasjon.

· Silver påstår at Finansdepartementet har motarbeidet selskapet og ikke har vært interessert i å finne en løsning.

Svar: Dette faller på sin egen urimelighet. Silver har fått utsatt fristen to ganger, og har hatt over et år på å finne en løsning, men har ikke greid det.

· Silver hevder at de har en nært forestående løsning i Liechtenstein

Svar: Dette er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet uten at vi har funnet dokumentasjon eller informasjon som underbygger dette. Dersom selskapet hadde vært nær løsning, ville vi selvsagt strukket oss langt for å gi dem muligheten til å komme i mål.

· Silver påstår at Finansdepartementet sa nei til å møte Finanstilsynet i Liechtenstein

Svar: Finansdepartementet har ikke mottatt en henvendelse fra myndighetene i Liechtenstein. Hvis vi hadde fått en slik henvendelse, ville det vært naturlig å svare ja til det.

· Silver påstår at de ikke har fått nok tid til å finne en løsning

Svar: De nye reglene ble vedtatt i EU i 2009, og hovedtrekkene var kjent også forut for dette. Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket. Finansdepartementet har på toppen av dette gitt Silver utsettelse to ganger med til sammen over ett års varighet. Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få anledning til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger.

· Silver hevder at det var en tabbe å innføre nye kapitalkrav og at Finansdepartementet nå prøver å skjule dette ved å sette Silver under offentlig administrasjon

Svar: Kravene er satt for å sikre kundene. Alle andre forsikringsforetak i Norge har greid å innfri de kravene som er satt. Grunnen til at Silver blir satt under offentlig administrasjon, er at de ikke oppfyller kravene til tross for at selskapet har fått utsatt frist.

· Silver hevder at de bare har fått utsettelse fordi det manglet lovverk for å håndtere situasjonen

Svar: Lovverket har vært på plass i lang tid, men Stortinget har nylig presisert deler av det. Presiseringen er en fordel for kundene når vi først er kommet i en situasjon med offentlig administrasjon.

· Silver hevder at administrasjonsstyret har som oppgave å selge Silvers 20 000 kunder til et annet selskap som medfører at kundene må ta store tap

Svar: Administrasjonsstyrets oppgave vil være å forvalte kundenes interesser og penger på best mulig måte. Tapene som nå blir synlige for kundene, er i realiteten allerede der. Pengene som er igjen i selskapet, skal fordeles på Silvers 20 000 kunder på en rettferdig måte.​

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trump om seg selv: - Jeg tror aldri en annen president har fått til så mye på så kort tid
Donald Trump oppsummerer sine første uker som president.
01:02
Publisert: