Det ble kjent tirsdag ettermiddag.

Storebrand er glad for å kunne bruke sin erfaring og kompetanse for å bidra til en god løsning og avklaring for Silvers kunder, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi ønsker kundene velkommen til Storebrand, og vil gjøre alt vi kan for at de skal bli fornøyde med tilbudet og oppfølgingen fra Storebrand, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad.

Kjøpet finansieres av selskapsporteføljen i Storebrand Livsforsikring. Kjøpesummen på 520 millioner kroner vil tilføres Silvers kunder og bidrar til å opprettholde gode pensjoner for kundene, lover Storebrand.

De garanterte alderspensjonsytelsene i Silver vil før overføring til Storebrand konverteres til fripoliser med investeringsvalg.

– Beløpet på 520 millioner kroner som vil komme kundene til gode, sammen med Storebrands erfaring med alle produkttypene i Silvers portefølje, representerer en gledelig løsning for Silvers kunder, sier styreleder Sven Iver Steen i Silver Pensjonsforsikring i en kommentar.

Silvers 21.000 avtaler og 10 milliarder kroner i pensjonsmidler flyttes til Storebrand.

8,5 milliarder kroner av porteføljen er pensjonsprodukter uten rentegaranti. Det resterende er relatert til risikodekninger. Det forventes at kjøpet vil gi et driftsresultat før skatt på om lag 60 millioner kroner årlig.

I 2018 vil det oppstå en negativ resultateffekt på 45 millioner kroner for å ha likeartede forutsetninger i forsikringsbestandene og andre finansielle effekter. Det vil også balanseføres en utsatt skattefordel på om lag 300 millioner kroner som reflekterer det fremførbare underskuddet i Silver.

Solvensmargin for konsernet er forventet initialt å reduseres med om lag ett prosentpoeng som følge av oppkjøpet, heter det i pressemeldingen.

Avtalen med administrasjonsstyret forutsetter at ikke over 20 prosent av Silvers kunder kommer med innsigelser mot løsningen innen en frist som fastsettes av Silver, samt offentlige godkjennelser. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av januar 2018.

– En veldig god løsning

Advokat Sven Iver Steen i Arntzen de Besche og administrerende direktør Bjørn Østbø i Silver Forsikring sier til DN at de vurderer avtalen med Storebrand Livsforsikring som en veldig god løsning for Silvers kunder.

– Både vi og kreditorutvalget vårt, som består av fire kunder, anbefaler kundene våre å gå for denne løsningen. Vi tror ikke man kan få til en bedre løsning enn dette, sier Østbø.

Han peker imidlertid på man nå mister den garanterte årlige renten knyttet til retten til alderspensjon. I stedet for vil alderspensjonskapitalen bli forrentet i samsvar med investeringsvalget. Investeringsvalget kan tilpasses den enkeltes investeringshorisont (for eksempel hvor langt tid det er igjen til uttak av pensjon) og risikoprofil.

– Kunder som i dag har fripoliser under utbetaling, vil samlet sett få om lag samme forventede pensjonsutbetaling over utbetalingsperioden som tidligere. Over tid vil oppnådd avkastning på pensjonsmidlene avgjøre størrelsen på pensjonsutbetalingene, sier Svein Iver Steen.

Satt under administrasjon i februar

Silver Pensjonsforsikring ble satt under administrasjon i februar, siden den gangen har de 20.000 kundene levd i uvisshet om hvor de vil havne – og hvor stort tap de vil få på pensjonen sin.

Nå har de altså fått svar.

– Vi har mottatt fire tilbud, sa administrerende direktør Bjørn Østbø i Silver til DN i midten av oktober.

Budprosessen har pågått siden 28. august og ble lukket 6. oktober.

Siden har Østbø og administrasjonsstyret med advokat Sven Iver Steen i spissen brukt tiden på å vurdere de ulike tilbudene.

Etter å ha jobbet intenst fra februar med å få oversikt over hvor mye midler som faktisk lå i Silver og hvor store pensjonsforpliktelser selskapet hadde mot kundene, la administrasjonsstyret frem en oversikt og et forslag for videre fremdrift i slutten av august.

Håpet på null tap

Steen og Østbø var svært fornøyd med at forslaget de la frem innebar at Silvers kunder ikke ville tape like mye pensjon som fryktet.

– Midlene i Silver vil utgjøre rundt 95 prosent av forsikringskravene, og behovet for en nedsettelse vil derfor bli relativt beskjedent, sa Steen til DN i august.

Steen sa også at de hadde et godt håp om at tapet blir enda lavere enn fem prosent, dersom det ble flere selskaper som kjempet om å få overta Silvers kunder.

– Visste det kom til å løse seg

Den umiddelbare responsen fra Silverkundene er følgende:(Vilkår)

– Godt det ble en løsning til slutt! Dette høres jo veldig bra ut i utgangspunktet. Vi visste det kom til å løse seg.
Det kommer frem i en melding som Interessegruppa sendte ut tirsdag kveld.
Generelt er tilbakemeldingene som nå kommer på Facebooksiden til Silverkundene «Kampen for Silverpensjonen» svært positiv.
– Kundene har ikke mottatt noe informasjon fra Silver uoa siden forrige kundemelding 16. august, og vi avventer nå ytterligere informasjon fra administrasjonsstyret om videre prosess og virkning for den enkelte kunde, heter det i meldingen.
Løsningen skal nå til avstemning blant kundene.
Salamander skaper ekstraarbeid for Ringeriksbanen
En sjelden salamander skaper nå ekstraarbeid for Ringeriksbanen. Lokale barn fant den sjeldne salamanderen ved en gårdsdam i Bærum.
00:30
Publisert: