Administrasjonsstyret i Silver la i går frem resultatet av sitt arbeid og utpeker Storebrand som kjøper av pensjonsporteføljen i Silver. De tidligere aksjonærene i Silver vurderer fortsatt å ta rettslige skritt mot staten.

Tre av de største eierrepresentantene i Silver, Stig Grimsgaard Andersen, Åge Westbø og Rune I. Fløgstad, sier følgende i en pressemelding fra NTB:

– Vi er glade for at kundene jevnt over kommer bedre ut av forslaget enn fryktet. Likevel er vi dypt bekymret over myndighetenes vilkårlige maktutøvelse og uholdbar forvaltningspraksis i denne saken. Staten har påført kundene usikkerhet og økonomisk tap, og eiernes aksjekapital har gått tapt. Myndighetene har underveis i prosessen skapt et inntrykk av at det var nødvendig å sette Silver under offentlig administrasjon. Sannheten er at Silvers styre var i ferd med å få på plass en løsning der alle kundene beholdt sine vilkår uendret. Vi deler oppfatningen til flere av Silvers kunder om at saken reiser en rekke spørsmål som fortjener å bli belyst i rettssystemet, sier de.(Vilkår)

Krangler med varaordfører om hyttekjøp
Bjørn Waatwik har brukt åtte år på rettssaker etter at han kjøpte hytte av varaordføreren.
01:09
Publisert: