Rett før jul la Sunnmøre-reder Pær Sævik og familien gjennom selskapet Havilafjord inn et bud på en stor del av aksjene i fergerederiet Fjord1. Budet kom som lyn fra klar himmel på ledelsen, og i løpet av én kveld tok familien full kontroll i selskapet.

Samtidig åpnet Sævik for å fusjonere Fjord1 med det kriserammede rederiet Havila Kystruten.

Dagen etter trakk milliardær Frederik W. Mohn seg fra styret og kort tid etter trakk også Brita Eilertsen seg, rederiets siste uavhengige styremedlem.

Philippe Sissener, som gjennom fondet Sissener Corporate Bond eide en del av gjelden til hovedeier Havilafjorden, reagerer kraftig på transaksjonen.

«Dette stinker»

I sin månedsoppsummering for desember skriver Sissener at de fikk en påminnelse om hvor viktig tillit er i kapitalmarkedet.

«I desember fikk vi en påminnelse om hvor viktig det er med menneskene bak selskapene vi investerer i og at vi ikke låner penger til noen vi ikke stoler på. Den siste bokstaven i ESG (Environmental, Social and Governance, red. anm.) er vel så viktig som den første bokstaven,» heter det i rapporten.

Sissener bekrefter at dette avsnittet gjelder Sævik-familien.

– Vi er kreditor, så vi ønsker ikke sånn usikkerhet der folk plutselig begynner å handle med seg selv. Da var det bare å selge. Når man investerer i obligasjoner, låner man ut penger, og da er det viktig at man kan stole på de man låner ut penger til, sier Sissener.

Han mener Sævik-familien, som er hovedaksjonær i Fjord1, ga blaffen i minoritetsaksjonærenes interesser da de «handlet med seg selv».

– I dagene som fulgte trakk det ene uavhengige styremedlemmet seg etter det andre og det ble åpenbart for oss at dette stinker, sier Sissener, som viser til den potensielle fusjonen.

– Problemet er intensjonen med å slå sammen et velfungerende børsnotert selskap med et privat selskap som har hatt masse problemer, sier han.

Vegard Sævik, styreleder i Fjord1
Vegard Sævik, styreleder i Fjord1 (Foto: Fjord1)

Fondet har nå solgt seg ut av obligasjonen hvor de eide 10–15 millioner kroner av totalt én milliard kroner i lån.

Avviser kritikken

Vegard Sævik, styreleder i Fjord1 og sønn av Pær Sævik, sier de ikke har signalisert, foreslått eller besluttet noen fusjon mellom Fjord1 og Havila Kystruten, og reagerer på Sisseners påstand om at de handler med seg selv.

– Det er ikke foretatt noen handler med «oss selv» og det er beklagelig om Sissener har den oppfatningen. Det ble gjort et aksjekjøp i det åpne markedet, og i den forbindelse gitt en beskrivelse av intensjonen bak dette, sier han.

– Det er ikke signalisert noen intensjon om å slå sammen selskapene. Det er signalisert en intensjon om å bruke de relative styrkene til selskapene for å stimulere til en raskere og mer lønnsom vekst, sier Sævik.

I en børsmelding i desember meldte Fjord1 at en måte å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og turismeselskap var gjennom «en potensiell konsolidering med Havila Kystruten as».

«Oppstår en Sævik-rabatt»

BI-professor Øyvind Bøhren.
BI-professor Øyvind Bøhren. (Foto: Nicklas Knudsen)

Professor Øyvind Bøhren på Handelshøyskolen BI er én av landets fremste eksperter på eierskapsstyring og sier om prosessen i Fjord1:

– Sævik er avhengig av tillit og renomme som en pålitelig kapitalist. Hvis tilliten faller, vil kreditorene ha høyere rente og bedre sikkerhet, og minoritetseierne vil betale lavere emisjonskurs. Det betyr at kapitalkostnadene stiger, og verdien av Fjord1 synker.

Bøhren legger til:

– Det oppstår derfor en Sævik-rabatt i Fjord1-aksjen.

Han mener det er uvesentlig om det faktisk gjennomføres fusjon av Fjord1 og Havila Kystruten, så lenge det er nevnt i en børsmelding.

– Selv om det ikke blir en fusjon nå, er det frykten for at noe sånt kan skje, som driver rabatten.

Vegard Sævik sier tillit er viktig, og at de derfor har vært nøye med å opptre ryddig overfor andre eiere.

Havila Kystruten skal starte seilinger fra Bergen til Kirkenes fra januar 2021. Selskapet har imidlertid betydelige finansielle utfordringer med forsinkede skip.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Offshorereder Per Sævik: – En må tilbake til 1973 for å finne en næring som har begått kollektivt selvmord på samme måte
Video fra Dagens Næringsliv
01:26
Publisert: