Finansdepartementet orienterte denne uken om at Europakommisjonen har «signalisert mulig enighet» om en forlenget overgangsordning for Norge.

Europakommisjonen bekrefter opplysningene overfor NTB, men tar forbehold om at diskusjonene fortsatt pågår på teknisk nivå, og at de siste detaljene ennå ikke er på plass.

Saken har vært en verkebyll i forholdet mellom EU og Norge helt siden finanskrisen i 2008.

Frist til nyttår

I utgangspunktet hadde EU lagt opp til at den norske ordningen skulle utfases innen 31. desember i år.

Men enighet er uteblitt, og EUs regelverk er fortsatt ikke innlemmet i EØS.

Bakteppet er at Norge i dag har en garanti som sikrer bankinnskudd på opptil 2 millioner kroner. EU har derimot satt grensen til 100.000 euro, altså under halvparten av det norske nivået.

Finansdepartementet varsler nå at nivået på 2 millioner kroner vil bli videreført enn så lenge.

Ikke i mål

Skulle en fremtidig enighet med EU bety at nivået må senkes, vil saken bli lagt frem for Stortinget. Der kan det fort bli bråk.

Men forhandlingene er ikke i mål, understreker finansminister Siv Jensen (Frp).

– Vi jobber fortsatt med det. Intensjonen vår er å få på plass en løsning innenfor det rammeverket som er der, og ivareta våre interesser på en best mulig måte, sier hun til NTB.

Diskusjoner i Brussel

Jensen var tirsdag i Brussel for å delta på et felles finansministermøte for EU og Efta.

Der møtte hun samtidig Europakommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis sammen med finansministrene fra de to andre EØS-landene Island og Liechtenstein.

Dombrovskis gikk ikke direkte inn på innskuddsgarantien, men rådet ifølge Europakommisjonen de tre finansministrene til å begrense kravene til justeringer når EUs bankregler skal bakes inn i EØS-avtalen.

Forslag til substansielle endringer kan forsinke prosessen, advarte han.

Stort etterslep

Innskuddsgarantien er del av en bunke på mer enn 300 rettsakter med bankregler som i løpet av de siste ti årene har kjørt seg fast i papirmøllen i EØS.

– Men nå nærmer vi oss løsninger. Det er viktig fordi det handler om å sikre finansnæringen vår like gode rammebetingelser i hele det europeiske markedet som alle andre, sier Jensen.

Hun beskriver dialogen som god og sier både EU og Efta nå har satt inn betydelige ressurser for å få unna det store etterslepet.

Håper på fortgang

Finans Norge mener det er viktig for banknæringen å få de utestående rettsaktene inn i avtaleverket.

– Så lenge rettsaktene ikke er innlemmet i EØS, har du en usikkerhet om hva utfallet vil bli hvis noen bestemmer seg for å sette det på spissen og prøve dem. Vi befinner oss i en situasjon hvor vi egentlig lever på velvilje fra resten av det indre marked, sier direktør Ellen Bramness Arvidsson til NTB.

Hun advarer regjeringen mot å forsinke arbeidet ytterligere med «norske særønsker» uten at det finnes helt spesielle grunner til det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Disse klimatiltakene synes Equinor-sjefen det er vanskeligst å tenke på i hverdagen
– Ting jeg er like opptatt av som forhåpentligvis alle andre.
01:18
Publisert: