Siv Jensen har lagt frem de to leiekontraktene hun har inngått med Johan H. Andresen for DN. Statsministerens kontor fikk oversendt de to avtalene omtrent samtidig.

Finansministeren har inngått avtale om å leie en hytte i ti år og båtplass i ett år av gangen. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen har sett på de to kontraktene.

Det er spesielt punktet om et års oppsigelsesfrist som han biter seg merke i. «Gjensidig oppsigelsesfrist på 1 år», heter det i hytteleieavtalen. «Avtalen gjelder for ett år av gangen», står det i båtplass-avtalen.

Jan Fridthjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Innfelt Siv Jensens leiekontrakter til båtplass og hytte som hun leier av milliardær Johan H. Andresen
Jan Fridthjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Innfelt Siv Jensens leiekontrakter til båtplass og hytte som hun leier av milliardær Johan H. Andresen (Foto: Eivind Senneset)

Avhengighetsforhold

– Begge kontraktene har en gjensidig oppsigelsesfrist på ett år. Det betyr at det her foreligger en type avhengighetsforhold for Siv Jensen overfor Andresen. Hun er avhengig av hans velvilje for å fortsette å nyte godt av en leiekontrakt som kompetente økonomer beskriver som svært gunstig. Jeg vil mene at det gjør henne inhabil i alle saker der Andresen er involvert, og inhabiliteten smitter da over på hele departementet. Ingen der kan treffe avgjørelser i saker som berører Andresen, sier Bernt.

Siv Jensens statssekretær, Petter Kvinge Tvedt, svarer på vegne av finansministeren:

– Som Jensen har sagt hele tiden vil hun være svært påpasselig ved fremtidige habilitetsspørsmål, og det har hun redegjort grundig for til Stortinget, sier han på epost.

Leder Etikkrådet

Johan H. Andresen leder Etikkrådet for Oljefondet, et råd som skal vurdere hvilke selskaper fondet bør trekke seg ut av basert på de etiske standarder Stortinget har vedtatt. Johan H. Andresen ble oppnevnt til dette vervet av Siv Jensen i 2014. Andresen ble innstilt til dette vervet av Norges Bank, som etter retningslinjene skal foreslå kandidater til rådet.

– I saker som gjelder Etikkrådet som organ, er hun ikke inhabil, heller ikke i kontakt med rådets leder. Inhabilitet vil det bare bli tale om i saker som angår Andresen personlig, enten fordi det gjelder hans fortsatte funksjon i rådet og vilkårene for dette, eller fordi det er tale om en sak der det er rettet et kritisk søkelys mot hans virke, eller der han har engasjert seg så sterkt at det er grunn til å tro at manglende gjennomslag vil oppfattes som et alvorlig prestisjetap, sier Bernt.

– Så når det gjelder hans eventuelle fortsettelse så vil hun være inhabil?

– Ja, det synes jeg avgjort, sier han.

– Svært uheldig

Andresen er oppnevnt som leder frem til 31. mai 2019.

– Ut fra det som er fremkommet, synes det tålelig opplagt at hun bør unngå å ha noe å gjøre med saker som angår Andresen eller tilsyn med Etikkrådet. Dette gjelder uavhengig av om hennes leieforhold må anses å ligge på den ene eller andre siden av grensen for inhabilitetsgrunnlag. Det er uansett svært uheldig at en statsråd har en slik privat relasjon med noen som arbeider i et organ som hun har et tilsynsansvar overfor, sier Bernt.

DN har spurt Johan H. Andresen om han ønsker en ny periode som leder av Etikkrådet.

– Det er ikke naturlig at medlemmer av Etikkrådet gir uttrykk for sitt eventuelle kandidatur, til noen, før de eventuelt blir forespurt, skriver han i en melding.

– Det er Norges Bank som innstiller medlemmer av Etikkrådet (selv om det åpenbart har vært i manges interesse av å la folk tro at det er statsråden selv som oppnevner uten innstilling fra andre). For øvrig har jeg ingen kommentarer, skriver han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Eva Grinde: Etter tilbudet fra en av næringslivets mektigste, var det ett spørsmål Siv Jensen burde stilt seg selv
DNs kommentator om Siv Jensens leieavtale med Johan H. Andresen.
02:20
Publisert: