Verdipapirfondenes forenings månedlige oversikt viser at Skagen mistet 943,9 millioner kroner i løpet av oktober.

Forvaltningsselskapet hadde en tegning på 1,27 milliarder kroner, men samtidig en innløsning på 2,22 milliarder kroner.

– Tallene er litt som de øvrige hittil i år. Det er særlig utenlandske institusjoner som er på innløsningssiden. Det vi kan si er at norske innløsninger gradvis er redusert gjennom året, sier forvaltningssjef Pål Bergskaug i Skagen.

Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagen.
Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagen. (Foto: Pressefoto)

Han fastholder at tendensen er positiv – særlig når det gjelder norske institusjonskunder.

– Det er fordi at fire av fem fond har over 20 prosent avkastning det siste året. Samtidig velger noen å ta ned risikoen, sier Bergskaug.

Forvaltningsselskapet har nå en forvaltningskapital på 83,8 milliarder kroner.

Trenden i Skagen har vært negativ de siste årene, grunnet svakere forvaltningsresultater, uro på eiersiden og at sentrale medarbeidere har sluttet.

Kjøpt av Storebrand

I slutten av oktober bladde Storebrand opp 1,6 milliarder kroner for Skagen. Denne summen kan, om alle betingelser innfris, vokse til 3,5 milliarder kroner innen 2022.

Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand kommenterte i forbindelse med kjøpet at han har tro på at kundene skal komme tilbake til Skagen.

– Vi håper at vi representerer en stabilitet og trygghet som særlig de institusjonelle kundene vil sette pris på. Vi er optimistiske til dette, sier han.

Også Bergskaug tror den nye eieren vil tas imot positivt, selv om det ikke har gitt utslag ennå.

– Nå er ikke formell godkjennelse på plass, så de fleste er vel avventende for å se hvordan det nye eierskapet vil gi endringer. Enn så lenge er det forretninger som vanlig, sier han.

– Hvordan har reaksjonene på oppkjøpet vært?

– Veldig mange synes det er positivt at Storebrand bruker så mye penger på Skagen. Jeg tror også det vil føre til litt ro. Mange har følt og opplevd at det har vært en usikkerhet på eiersiden, noe særlig de utenlandske investorene er opptatt av, sier han.

Fem milliarder inn

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for fem milliarder kroner i oktober, viser den månedlige statistikken fra Verdipapirfondenes forening.

Veksten brakte den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond opp til 1146 milliarder kroner.

Det tilsvarer en økning på 165 milliarder kroner – eller 17 prosent – hittil i år.

Statistikken viser også at personkundene solgte unna fond for en halv milliard kroner.(Vilkår)

Går det an å få boliglån på to minutter i DNB? Se hvordan det gikk da DNs journalist testet
02:04
Publisert: