T.D. Veen as er Veen-familiens investeringsselskap som eies av Tor Dagfinn Veen og de to døtrene Silje Veen og Camilla Veen. Silje Veen er styreleder i konsernet, men var torsdag ikke tilgjengelig for kommentarer.

Det ferske regnskapet viser at konsernet fikk et resultat før skatt i fjor på 864 millioner kroner. Det er salget av Skagenfondene til Storebrand som er hovedårsaken til de sterke tallene.

– Salget av Skagen er den største bidragsyteren. Vi hadde også god avkastning på vår finansielle portefølje. På konsernnivå hadde vi også gevinster på våre ventureinvesteringer, sier Kjell Skappel, som er administrerende direktør i T.D. Veen as. Familien tar ut 120 millioner kroner i utbytte.

Skagengründer

Tor Dagfinn Veen er en av tre gründere av det Stavanger-baserte fondsforvaltningsselskapet Skagenfondene. Sammen med Åge Westbø og Kristoffer Stensrud etablerte de selskapet i 1993. Veen er imidlertid den eneste av de tre som ikke har vært aktiv i driften av selskapet. Skagenfondene var lenge en stor suksess og ga kundene god avkastning, men for få år siden snudde det brått. De siste årene før salget til Storebrand i fjor var preget av lavere avkastning og kundeflukt.

Sammen med Åge Westbø etablerte Veen Nansen Capital Partners hvor de la inn sine eierandeler i Skagenfondene. Tanken var å bygge opp en ny skandinavisk finansgigant fra Stavanger gjennom å kjøpe seg opp i fondsforvaltningsselskaper i Skandinavia.

– I løpet av de neste fire til seks årene håper vi å børsnotere selskapet. Da er det vårt håp at Nansen Capital Partners skal ha eierandeler i fire til seks selskaper, sa Westbø til Dagens Næringsliv ved etableringen i 2015.

Slik gikk det ikke. Skagen-gründerne sammen med minoritetseiere som Kristian Falnes og Harald Espedal, fikk i fjor til sammen 1,6 milliarder kroner da de solgte til Storebrand. I tillegg kan gründerne få en solid etterbetaling om fondsforvaltningen gir suksess frem til 2022. Da kan betalingen til de gamle eierne øke til til sammen 3,6 milliarder kroner. Betalingen til gründerne kom delvis i form av aksjer i Storebrand.

Veen og Westbø solgte i vår First Fondene, den resterende innmaten i Nansen Capital Partners.

Milliardær og sosialt entreprenørskap

Veen har gjennom de siste 30 årene vært en aktiv investor i Stavanger-regionen. Eierandelen i fondsforvaltningsselskapet Skagenfondene har gjennom årene gitt solide utbytter som har gjort Veen og familien til storinvestor. Egenkapitalen i konsernet er på vel to milliarder kroner. Over en milliard kroner er plassert i verdipapirer.

– Vi sitter fortsatt som stor eier av Storebrand-aksjer, noe vi vil fortsette å være. Fremover vil holde fast ved våre aktivaklasser som er aksjer, rentepapirer, fondsinvesteringer og obligasjoner, sier Kjell Skappel.

I hjembyen har familien engasjert seg i sosialt entreprenørskap gjennom å stille bygninger, kompetanse og finansielle midler til disposisjon for entreprenører som vil drive med gründervirksomhet med et sosialt mål. Opp mot 20 millioner kroner vil familien bruke på slik virksomhet over en femårsperiode.(Vilkår)