Da industrikonsernet Marwin gikk over ende i kjølvannet av oljeprisfallet høsten 2015, var Kragerø Sparebank en betydelig kreditor. I et forsøk på sikre verdier og arbeidsplasser, valgte banken å etablere selskapet Vestmar Production samme høst.

Store tap

Kragerø Sparebank heter nå Skagerrak Sparebank etter fusjonen med nabobanken i Bamble fra forrige nyttårsskifte og har vært 100 prosent eier av Vestmar Production i to år. Det har kostet banken dyrt. Blant annet gikk bedriften, som holder til på industriområdet Fikkjebakke/Kragerø Næringspark utenfor Kragerø, med et underskudd før skatt på 36 millioner kroner i fjor etter å ha hatt inntekter på 50 millioner. Da var den bokførte egenkapitalen negativ.

I slutten av november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling der det kom frem at bedriften skylder banken 30 millioner kroner. For å styrke Vestmars egenkapital, ble det besluttet å omgjøre ni millioner kroner av bankens fordringer til aksjekapital. Aksjekapitalen ble således økt fra 26 til 35 millioner kroner.

Lys i mørket?

Hva som til slutt blir bankens endelige tap på engasjementet, vil være helt avhengig av hva selskapet kan selges for. For det er bankens klare mål å finne nye eiere til industribedriften.

– Det er klart at en sparebank ikke skal bli sittende som eier av et slikt selskap, sier administrerende banksjef Jan Kleppe (53). Han var tidligere sjef for Bamble Sparebank og har dermed fått engasjementet i fanget gjennom fusjonen.

Jan Kleppe er administrerende banksjef i Skagerrak Sparebank.
Jan Kleppe er administrerende banksjef i Skagerrak Sparebank. (Foto: Skagerrak Sparebank)

– Status nå er at det driftsmessig har vært bra i både tredje og fjerde kvartal. Vestmar har landet flere kontrakter og produserer nå for fullt, sier han.

– Vi tør på ingen måte å være euforiske, for vi vet ikke om dette er en trend eller bare et blaff. Men situasjonen er i alle fall mye lysere enn den var i vår. Og vi håper selvfølgelig den positive utviklingen vil vare, sier Kleppe videre.

Dere forsøker å selge selskapet?

– Ja, vi skal selge det, men slikt tar tid, sier han.

Så langt i år har sparebanken totalt hatt tap på over 30 millioner kroner. Det tilsvarer nær halvparten av driftsresultatet før tap på 66 millioner kroner.

– Det jeg kan si er at vi har hatt to krevende engasjementer. Det normale for en bank på vår størrelse ville være tap på 3,5-4 millioner kroner i kvartalet eller 10–12 millioner på tre kvartaler. De to engasjementene utgjør resten. Men kjernevirksomheten i banken går bra. Om vi nå får offshoremarkedet med oss slik at underleverandørene får noe å jobbe med, ser ikke dette så galt ut, sier Kleppe.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Når er det egentlig jul?
Det er jul 24. desember, eller mer presis den 25. Eller 12 dager etterpå eller halvannen måned før. Juletiden er uhåndterlig – på de fleste måter.
01:46
Publisert: