Støre-regjeringen la forrige uke frem sitt budsjettforslag for 2022. I forslaget kommer det frem at regjeringen ønsker å heve formuesskatten, samt øke verdsettelsen på de dyreste primærboligene fra 25 prosent til 50 prosent av beregnet markedsverdi.

Men skattemyndighetenes modell som brukes til å regne ut hvor mye en bolig er verdt, forblir urørt. Modellen fanger ikke opp faktorer som strandlinje og utsikt, noe som gir en del av de dyreste boligene en kraftig rabatt, før grunnlaget for eiendomsskatt og formuesskatt settes.