Under Solberg-regjeringen er den delen av formuesskatten som omfatter aksjer, som inngår i samlebetegnelsen arbeidende kapital, blitt halvert.

En med aksjeformue på én milliard kroner betalte 11 millioner i formuesskatt før kuttet. Etter kuttet utgjør skatten 5,5 millioner kroner.

De som er veldig rike har mesteparten av formuen sin i nettopp aksjer.