Bærebjelken som er dømt til å råtne

Nå har vi hatt to brede skatteutvalg i løpet av få år, og begge har klart å overse et vesentlig problem med dagens regler: Ordningen med det såkalte skjermingsfradraget er dømt til å forvitre.

En mulig, praktisk tillempning er å skjerme akkurat så mye utbytte som trengs for å betale formuesskatten – basert på faktiske verdier, skriver Finn Øystein Bergh.
En mulig, praktisk tillempning er å skjerme akkurat så mye utbytte som trengs for å betale formuesskatten – basert på faktiske verdier, skriver Finn Øystein Bergh.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 17. January 2023, kl. 10.54Oppdatert 20. January 2023, kl. 09.21