Protector har hatt store problemer med skjeggkre det siste året. Så store problemer at selskapet til slutt avviklet hele virksomheten for boligselgerforsikringer. Det har påført Protector tap, og gjort at selskapet har tatt tapsavsetninger. Aksjekursen falt betydelig gjennom 2018.

Protector har vært igjennom en rekke, og skal igjennom flere, rettssaker etter at kjøpere har oppdaget skjeggkre og gått rettens vei for å få prisavslag.

«Riktig retning», men må betale

Forsikringsselskapet mener tirsdagens dom i lagmannsretten er et steg i riktig retning. Der får Protector medhold i at skjeggkre ikke gir grunnlag for verdiminus på boligen.

– Vårt syn på skjeggkrereserver er endret i positiv retning, skriver selskapet i en melding.

Nå skal det realiseres 52 millioner kroner i reservegevinster i første kvartal i tråd med et såkalt «good scenario». Investorene liker også det de hører og sender aksjen opp 3,36 prosent.

Protector sier de har lagt dommen ut på sine hjemmesider, men i børsmeldingen unnlot selskapet derimot å nevne at det til tross for at det fikk medhold på ett punkt, fortsatt tapte rettssaken. Protector Forsikring og selgerne dømmes til å betale kjøperne 113.125 kroner i prisavslag.

I dommen viser lagmannsretten til dommen fra Nedre Telemark tingrett som viste til at forekomsten av skjeggkre hadde ført til et verdiminus på cirka 15 prosent. Takstmannen som forklarte seg i tingretten, forklarte seg også under ankeforhandlingene i lagmannsretten hvor han nå mente at økt kunnskap og nye saneringsmetoder gjorde at han anslo verdiforringelsen til åtte-til prosent.

Kjøper må bevise

Det er kjøper som må stå for tilstrekkelig bevis på at skjeggkreene forringer boligens verdi.

– Lagmannsrettens flertall er for sin del etter en konkret og samlet vurdering av opplysningene i denne saken kommet til at det ikke er tilstrekkelig godtgjort noen verdireduksjon på eiendommen som kan gi grunnlag for prisavslag etter avhendingsloven § 4–12 første ledd, og at man følgelig må basere seg på presumsjonsreglen i § 4–12 annet ledd, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Prisavslaget 113.125 kroner utgjør 3,48 prosent av boligens kjøpesum, hvilket er betydelig lavere enn de ti prosentene som har vært rettspraksis tidligere.

Dommen er ikke rettskraftig.

– Fornuften har seiret. Skjeggkre er fra nå av å betrakte som et harmløst lite dyr. Skjeggkre kan lett saneres for noen tusen kroner, så kjøpere og selgere av boliger kan senke skuldrene, sier Protector-sjef Sverre Bjerkli.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.