Årsregnskapet til Tom Vidar Ryghs (60) familieeide investeringsselskap, Steinerud as, er ingen lystig lesning. I fjor tapte selskapet 73 millioner kroner og gikk ut av året med en negativ egenkapital på 32 millioner kroner. Tapet barberte selskapets totalbalanse fra 78 til seks millioner kroner.

– Selskapets egenkapital er tapt. Årsoppgjøret er likevel avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsaken til dette er at det ligger betydelige merverdier i datterselskapet NCAP AB, står det i en note til årsregnskapet.

NCAP Holding har kun en bokført verdi på 83.000 kroner, men har ifølge årsregnskapet til Steinerud as en reell markedsverdi på drøyt 48 millioner kroner. Dette betyr at den verdijusterte egenkapitalen i selskapet fortsatt holder seg positiv.

Tom Vidar Rygh er kjent fra en rekke lederstillinger i norske selskaper. Blant annet har han vært direktør i Orkla og styreleder i Telenor. Idag er han partner og seniorrådgiver i oppkjøpsfondet Nordic Capital.

Rygh besvarte fredag ikke DNs henvendelser.

Rammet av skogsbrann

Underskuddet på 73 millioner kroner i 2017 skyldes i hovedsak at Steinerud as skriver ned verdien av sine finansielle investeringer med 71 millioner kroner.

Regnskapet spesifiserer ikke hvilke enkeltselskaper som har påført Rygh det store tapet, men det er klart at investeringen i skogbruksselskapet Green Resources er en viktig bidragsyter.

Ved utgangen av 2017 eide Steinerud as ifølge DNs aksjonærregister nær 15,7 millioner aksjer i Green Resources, tilsvarende en eierandel på 5,6 prosent.

Green Resources har de siste årene kjempet for å komme seg ut av et dypt økonomisk uføre. Det er blitt gjennomført en rekke kriseemisjoner de siste årene som har presset aksjekursen ned fra 54 kroner i 2011 til kun ti øre ved inngangen til 2018.

Økte investeringen på vei ned

Green Resources er et skogbruksselskap startet av den tidligere stjerneanalytikeren Mads Asprem. Siden selskapet ble startet i 1995 har Green Resources plantet over 40.000 hektar med skog i Mosambik, Tanzania og Uganda.

Totalt er det investert rundt tre milliarder kroner i selskapet men det meste er nå tapt. En rekke kjente investorer er på eiersiden i selskapet, deriblant Kjell Inge Røkke, Edvin Austbø og Erik Bøhler.

Årsregnskapene til Steinerud as viser at selskapet har deltatt i en rekke av emisjonene i Green Resources (GR). Blant annet økte antallet GR-aksjer selskapet eide fra 5,2 millioner i 2016 til 15,7 millioner i 2017.

Ved utgangen av 2017 eide Tom Vidar Rygh i tillegg 7,5 millioner GR-aksjer gjennom selskapet Rybø as. Dette selskapet er eid 50/50 av Rygh og investorkollega Erik Bøhler.

Styret og ledelsen i GR har det siste året jobbet på spreng med å få solgt selskapet, eller få på plass en omfattende refinansiering. Så langt har ikke dette arbeidet lykkes. I juni ble nesten hele styret i selskapet byttet ut. Sørafrikaneren Chris Pienaar overtok blant annet styreleder- rollen fra Åge Korsvold.

Overskudd i Retiro

Tom Vidar Rygh eier alle A-aksjene i Steinerud as og har dermed full kontroll over selskapet, selv om hans reelle eierandel kun er på ti prosent. Barna Pia (25) og Olav (29) Rygh eier de resterende 90 prosent med like deler hver i form av B-aksjer.

Ved utgangen av 2017 hadde Steinerud as ifølge DNs aksjonærregister investert penger i blant annet spritprodusenten Arcus, forsikringsselskapet Gjensidige og vindmølleselskapet NBT.

Tom Vidar Rygh har også et annet heleid investeringsselskap ved navn Retiro as. Regnskapet for 2017 viser at dette selskapet leverte et resultat før skatt på 8,3 millioner kroner i 2017.

Renteinntekter bidrar mest til dette overskuddet. Retiro as har blant annet lånt ut 34,4 millioner kroner til Steinerud as. (Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: