Det børsnoterte eiendomsselskapet Solon Eiendom fikk et resultat før skatt på minus 55,2 millioner kroner i tredje kvartal, mot et overskudd før skatt på 22 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Det fremgår av selskapets ferske kvartalsrapport onsdag.

Driftsinntektene endte på 291,6 millioner kroner, ned fra 354,7 millioner i tredje kvartal 2019.

Så langt i 2020 har Solon Eiendom tapt 178,1 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på over 140 millioner kroner i fjorårets ni første måneder.

Det er medgründer Simen Thorsen som er største eier i selskapet. Investor Runar Vatne er nest største eier gjennom sitt Vatne Property.

Viderefører vekststrategi

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 963 enheter under bygging, hvorav 73 prosent ble solgt. 112 enheter ble ferdigstilte, mens 118 enheter ble overlevert i løpet av kvartalet.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det fortsatt er usikkerhet knyttet til den fortsatt pågående koronasituasjonen, men at det i all vesentlighet er normal drift i selskapet.

– Vi ser positivt på utviklingen i den delen av boligmarkedet Solon Eiendom opererer i. Konsernet viderefører sin vekststrategi som tar utgangspunkt i de sterke demografiske driverne konsernet har observert de siste årene. Markedet synes fortsatt å være differensiert med god etterspørsel etter kvalitetsboliger med attraktiv beliggenhet og god arkitektur, heter det i rapporten.

Selskapet viser til at det ble overlevert flere enheter med høyere enhetspris i Solon Bolig i 2019 enn i år, og at det er dette som er årsaken til reduksjonen i driftsinntektene.

Samtidig faller kontantbeholdningen fra 436 millioner kroner på starten av året, til 139 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Kjøpet av Solon Sørvest, tidligere Kruse Smith Eiendom, oppgis som hovedårsak til fallet.

Solon Eiendom hadde rentebærende gjeld på totalt 4,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra drøyt tre milliarder ved utgangen av 2019.

Refs fra Finanstilsynet

Forrige uke skrev DN om Finanstilsynets kraftige kritikk av Solons regnskapsføring.

«Etter Finanstilsynets vurdering må årsberetningen i større grad analysere tallene som er regnskapsført, og det må gis mer presis omtale av inngåtte salgskontrakter med Solon Realkapital. Finanstilsynet har videre påpekt at årsberetningen må inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer knyttet til transaksjoner med Solon Realkapital, jf. regnskapsloven § 3-3a,» het det i meldingen fra tilsynet.

Bakgrunnen er leilighetssalg som Solon Eiendom har gjennomført, der Solon Realkapital var kjøperen.

Solon Eiendom eier 49 prosent av Solon Realkapital, mens styremedlem i det børsnoterte eiendomsselskapet, Runar Vatne, eier 51 prosent via Vatne Property.

Samlet salg er ikke oppgitt i hverken kvartals- eller årsrapporter frem til første kvartal 2020. Da opplyste Solon Eiendom om dette i noten for nærstående transaksjoner, noe som skjedde etter at DN hadde stilt spørsmål om transaksjonen mellom selskapene.

I tredjekvartalsrapporten opplyses det at av driftsinntektene på 439 millioner kroner, utgjør salg til Solon Realkapital 61 millioner kroner, 30 millioner kroner justert for eierandel. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.