Onsdag kveld besluttet styret i Sparebank 1 Nord-Norge at 16 av 31 bankkontorer skal stenges. Årsaken er endret kundeadferd, tøff priskonkurranse og forventet demografisk utvikling.

Torsdag morgen informerte konsernsjef Liv Ulriksen de ansatte.

– Når vi snakker om forretningsstrategien, tror jeg de ansatte er forventningsfulle og ser at vi tar grep som er nødvendige og et løft for organisasjonen. Nå det gjelder de ansatte som er direkte berørt, tror jeg vi skal ha respekt for at noen av dem er triste og lei seg, sier Ulriksen.

Nå det gjelder de ansatte som er direkte berørt, tror jeg vi skal ha respekt for at noen av dem er triste og lei seg
Liv Ulriksen, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge.

Når halvparten av kontorene nå stenges ned, vil det berøre 35 ansatte. Samtidig kommet banken til å ha en frivillig nedbemanning hvor enda flere vil få tilbud om sluttpakke.

– Ambisjonen vår er at det skal være 50 ansatte som tar sluttpakke, sier Ulriksen.

Banken har i dag i underkant av 900 ansatte.

Vil spare 40 mill. i året

Ulriksen takket i mai ja til stillingen som konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Da hadde hun allerede vært konstituert konsernsjef siden februar. Ulriksen har lang fartstid innen finans og hadde på det tidspunktet allerede jobbet 12 år i sparebanken.

– Den viktigste grunnen til at vi gjør det, er fordi kundeadferden har endret seg dramatisk. Det er de minste kontorene som stenges. Der har vi utfordring med å få riktig kompetanse. Det viktigste er at kundene ønsker å treffe oss på de andre kanalene, sier hun.

Endringene som nå gjøres vil gi en årlig besparelse på cirka 40 millioner kroner, ifølge banken, som venter å være i mål med lønnsomhetsprogrammet innen utgangen av året.

Skal øke inntektene

Lønnsomhetsprogrammet som ble startet i 2019 har ambisjoner om å øke inntjeningen med 200 millioner kroner årlig. En vesentlig del av dette skal hentes inn gjennom kostnadsreduksjoner.

Ulriksen sier de allerede har kuttet kostnadene på mange områder.

Som følge av korona reiser vi ikke like mye, og vi er blitt flinkere til å bruke digitale løsninger, sier hun, men understreker samtidig at banken er opptatt av å øke inntektene.

– Vi er nødt til å investere i nye tjenester som kan gjøre oss bedre på både produkter og tjenester, sier hun.

Avsluttet rating

I første halvår fikk Sparebank 1 Nord-Norge et resultat før skatt på 1,24 milliarder kroner, mot 1,63 milliarder kroner i samme periode året før. Avkastningen på egenkapitalen, som er et av bankenes viktigste mål for lønnsomhet, endte på 12,9 prosent. Til sammenligning av avkastningen på egenkapital 22,7 prosent i første halvår i fjor.

Fallet kan naturligvis i stor grad tilskrives koronaviruset og effekten det har hatt på norsk økonomi. Banken hadde utlånstap på 201 millioner kroner i første halvår. I siste kvartalsrapport skriver banken at det underliggende tapsnivået på porteføljen fortsatt er lavt og at det i utgangspunktet forventes å forbli lavt den nærmeste tiden, men at risikoen for fremtidige tap har økt siden pandemien brøt ut.

Tidligere i år ba Sparebank 1 Nord-Norge kredittvurderingsbyrået Fitch Ratings om å avslutte ratingen av banken. Banken har iverksatt tiltak for å øke effektiviteten, forenkle driften og redusere kostnadene, og har konkludert med at det er tilstrekkelig med ett ratingbyrå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.