Da en kvinne overførte penger til selskapet Solo Capitals i mai i fjor, var avtalen påfallende gunstig.

Pengene skulle være en investering i kryptovalutaen bitcoin, og Solo Capitals ga garantier om en minimumsavkastning, løfter om å få dekket tap, samt anledning til å si opp avtalen når som helst og med pengene tilbake.

Dersom kvinnen gikk inn med 25.000 euro – i underkant av 250.000 kroner i kursen på den tiden – skulle hun få samme beløp i bonus.

Hun gikk kun inn med halvparten, 120.000 kroner, men så ikke mer til pengene eller kryptovalutaen hun var lovet.

Kvinnens valg av betalingsform kan ha vært den klokeste avgjørelsen i denne saken. Fordi hun brukte kredittkortet, slipper hun å dekke tapet selv.

Sparebank 1 Kredittkort sa nei da kvinnen ville ha erstatning, men hun klaget saken inn til Finansklagenemnda for banksaker hvor hun fikk medhold.

«Et svindelforetak»

Det tok flere uker fra kvinnen hadde overført pengene til hun mistenkte at noe var galt. Da hun kontaktet Solo Capitals, krevde selskapet mer penger for å betale tilbake kvinnens opprinnelige innskudd. Etter å ha undersøkt saken nærmere, forsto hun at hun var svindlet.

Googler man selskapet, får man umiddelbart opp advarsler på nettsider med navn som «scamwatcher.org» og «scamonline.net». På siden Trustpilot forteller brukere som har «investert» med Solo Capital at de aldri så pengene sine igjen.

Det britiske Finanstilsynet advarer også mot selskapet på sine nettsider, noe Finansklagenemnda registrerer i sin avgjørelse.

«Slik saken er opplyst for nemnden, må det legges til grunn at Solo Capitals er et svindelforetak, som aldri kan ha hatt til hensikt å benytte kortholderens innbetalinger til fordel for henne», skriver nemda.

«Må selv ha risikoen»

Det er Finansavtalelovens paragraf 54 b som tvinger Sparebank 1 Kredittkort til å ta regningen.

Denne sier at forbrukeren – dersom det er betalt med kredittkort – kan holde den såkalte kredittgiveren ansvarlig hvis selgeren av tjenesten ikke leverer eller pengene tapes i svindel. Dette gjelder også om kreditten er tatt opp for å investere, slik den var i dette tilfellet, ifølge nemndas praksis.

Til tross for spørsmål knyttet til datoer på kontrakten med Solo Capitals, samt en problemstilling rundt at pengene ble overført til en underleverandør, kom nemnden til at paragraf 54 b var gjeldende i saken.

Et sentralt spørsmål i klagebehandlingen ble derfor hvorvidt kvinnens eventuelle uaktsomhet skulle påvirke ansvarsfordelingen.

Banken selv viser til at investering kryptovaluta ikke nødvendigvis er trygt.

«Det er en kjensgjerning at denne type nettsteder ofte drives av useriøse aktører. Klager må selv ha risikoen dersom hun er blitt svindlet,» heter det i deres anførsler.

Advart dager tidligere

Banken trekker også frem at de tok kontakt med kvinnen bare to dager før hun overførte pengene, på grunn av andre, mistenkelige transaksjoner på hennes konto. Da advarte de henne også mot å investere i bitcoin, uten at dette viste spesifikt til pengene hun var i ferd med å overføre til Solo Capitals.

«Det kan settes spørsmålstegn ved om klager burde ha forstått at det hele var svindel, og om dette i så fall påvirker utfallet i saken» skriver nemnden, som omtaler avtalepapirene kvinnen signerte som «lite tillitsvekkende».

Men:

«Finansavtaleloven §54b har ingen reservasjon mot uaktsomhet fra kortholderens side. Dette innebærer at finansforetaket i noen tilfeller kan bli holdt ansvarlig for krav fra en kortholder som uaktsomt har latt seg svindle,» skriver nemnden.

Ikke avgjort

Dette innebærer at banken er nødt til å dekke kvinnens tap på 120.000 kroner, med mindre de tar saken videre til en høyere rettsinstans.

Administrerende direktør Ronny Smolan i Sparebank 1 Kredittkort sier til DN at de er uenige i nemndens konklusjon etter at saken er behandlet.

– Hvordan vi velger å ta denne saken videre er ikke besluttet, og finner det derfor ikke riktig å kommentere den ytterligere, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.