– Vi har ingen planer om å sende lavere rente videre til kundene, sier konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet.

Toppsjefene i de største bankene i Sparebank 1-alliansen la onsdag frem sterke veksttall og solide resultater for første halvår.

En god del av veksten i resultatene skyldes bedre marginer på boliglån. Pengemarkedsrenten – som er en viktig ingrediens når bankene setter boliglånsrenten – har falt fra over én prosent til 0, 80 prosent det siste året. Bankene valgte å sette opp renten i høst da pengemarkedsrenten steg, men har sittet rolig når den samme renten faller.

Det tjener de godt på.

«Mye styr»

Sparebank 1 Østlandet har nå 290 000 kunder. En av dem er Tove-Mette Stensrud (52).

– Folk har for mye å passe på. Så tror de kanskje ikke det nytter, sier hun.

Sparebank 1-kunden regner med at banken slipper unna at kundene får nyte godt av de solide resultatene

– Den eneste muligheten kundene har er å bytte bank, la markedet virke. Men det blir så mye styr. Du må ha nytt kort – foto-id, kanskje ta deg fri fra jobben, sier hun.

Hun har ingen illusjoner om at særlig mange kunder vil gi Sparebank 1 en kald skulder og aktivt gå til konkurrentene:

– Men vi byttet bank selv for et år siden. Til Sparebank 1, sier Stensrud.

Konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet la frem solide tall for første halvår Grand Hotel. 
Konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet la frem solide tall for første halvår Grand Hotel.  (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

Ingen planer om rentekutt

En av bankene som har sett det største hoppet i rentemargin i første halvår, er nettopp nyfusjonerte Sparebank 1 Østlandet. Fra første kvartal til andre kvartal har rentemarginen i personmarkedet steget med 0,25 prosent i banken. Det kan høres lite ut, men det ga banken 27 millioner kroner i økte nettorenteinntekter i løpet av tre måneder. 

– Vi må tilpasse oss markedet, og skal til enhver tid ha konkurransedyktige priser, sier konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet. 

Nestor i Sparebank 1-alliansen, konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN, som leverte en inntektsvekst på nær 14 prosent i første halvår sier han heller ikke tror på lavere boliglånsrenter.

– Det er ingenting som tyder på det i dag. Vi driver forretning og hvis man ser på historikken har det vært en bekymringsfullt fallende rentemargin. Nå er det en økning, men jeg tror ikke det blir så mye større økning enn det man har sett i det siste, sier Haugan.

Og legger til:

– Fortsatt er jeg av den klare oppfatning av at et boliglån i Norge er billig, så det er ikke et skrikende behov for justering av markedet, sier han. 

Det kan hende kundene ikke er helt enig i det. Ifølge Finansportalen.no er den beste renten i Sparebank 1 SMN på 2,89 prosent for et lån på to millioner kroner innenfor 60 prosent pant. Banken som har den laveste renten, Sparebanken Østs datterselskap Boligkreditt.no, har 2,05 prosent rente. Det vil si at kundene betaler 821 kroner mer i måneden for lånet i Sparebank 1 SMN. 

Tilstedeværelse viktigere enn renter

Haugan mener bankens rente ikke ligger «vesentlig» under de beste. 

– Da hadde vi merket det, men vi gjør ikke det. Markedet er åpent og transparent, sier han. 

Sparebank 1 SMN har tvert imot hatt en sterk tilstrømming av kunder i sitt område i Midt-Norge. Hele 7000 nye kunder har banken fått siden sommeren i fjor. Utlånsveksten har vært på sterke åtte prosent. En viktig årsak er at DNB la ned mange av filialene sine i regionen.

– Vi har 49 filialer og har ikke lagt ned en eneste en. Vi ser at nye kunder kommer fra banker som har avviklet kontorer. Det å ha dyktige folk til stede der folk bor, har en verdi, sier Haugan. 

DNB-nedleggelser ga kunderush

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge nikker til det Haugan sier. 

– Hovedkonkurrenten vår har én filial igjen i Finnmark. Finnmark har et større areal enn Danmark, sier Janson. Banken har også hatt en utlånsvekst på over ti prosent i personmarkedet det siste året, og en vekst på over fem prosent i bedriftsmarkedet. Det til tross for at også Sparebank 1 Nord-Norge befinner seg langt ned på listen over banken med de beste rentene. 

– Konkurransen er knalltøff og kundene er prisbevisste, men når du kommer ned på et marginalt nivå, så er det viktigere at man er til stede enn at man har 0,02 prosent lavere boliglånsrente, sier Janson.  

Den samme trenden bekreftes av konsernsjef Heiberg i Sparebank 1 Østlandet som har nedslagsfelt i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. 

– I de områdene i innlandet hvor DNB la ned filialer, fikk vi et tresifret antall nye kunder de første ukene etter nedleggelsen, sier han. Banken har nå 290 000 kunder i området. 

(Sparebank 1-gruppen inkl. Sparebank 1 Forsikring, skadeforsikring, Odin Forvaltning, Sparebank 1 medlemskort, Sparebank 1 Finans, Conecto)

* 2016 er proformaresultat. Sparebank 1 Hedmark og Sparebank 1 Oslo og Akershus fusjonerte vår 2017.

Sterkt fra Sparebank 1-gruppen

Sparebank 1-gruppen leverte også et svært solid resultat for første halvår. Administrerende direktør Turid Grotmoll sier gruppens resultater innen pensjons- og skadeforsikring, samt fond, inkasso, portefølje og factoring har lagt seg på et helt nytt nivå siden toppåret i 2014.

– Vi tok noen viktige grep fra 2012. Vi slo sammen forsikringsselskapene i ett forretningsområde. Det bidro til vesentlige kostnadsreduksjoner og så har vi har jobbet intenst med å fornye og forbedre kjerneprosessene innen forsikring. Vi har hentet inn ny kompetanse fra helt andre bransjer, og blant annet ansatt 19 prisanalytikere inkludert en partikkelfysiker. Forsikring er en volumvirksomhet. Når du får ordentlig kontroll på basisdrift, får du stor uttelling av noen små knepp, sier Grotmoll.

Skadeforsikringsdivisjonen leverer over en halv milliard kroner i resultat etter første halvår, hundre millioner kroner mer enn samme periode i fjor. Salg av pensjonsprodukter sørger for over trehundremillioner kroner til resultat i gruppen. I tillegg leverer Odin Forvaltning 54 millioner kroner til morselskapet etter første halvår. Odin Forvaltning har økt forvaltningskapitalen med ti milliarder kroner siden i fjor, ifølge resultatrapporten. (Vilkår)

Lakseeventyret ga NM-hopp
Herøy kommune klatrer 76 plasser i årets kommune-NM. – Oppdrettsnæringen har vært helt avgjørende, sier ordfører Frode Jensen. Kommunens største private arbeidsgiver, Marine harvest, slakter laks for 3,8 milliarder i året.
01:25
Publisert: