I et brev til banker og finansinstitusjoner kommer Finanstilsynet mandag med en krystallklar klar beskjed: Revurdere utbyttet for å gjøre bankene mer solide under krisen.

De seks største norske bankene hadde varslet rekordutbytte på totalt 18 milliarder kroner etter fjoråret. Et flertall av bankene svarer at de avventer situasjonen, mens andre forsvarer dagens nivå:

– Styrets forslag til overskuddsdisponering med et utbytte på 2,80 kroner ligger i utgangspunktet fast, skriver konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest i en tekstmelding.