Emisjonen kommer etter at Saga Tankers-aksjen steg rett over 67 prosent tirsdag, til sluttkurs 1,42 kroner. Selskapet er priset til 377,9 millioner kroner på Oslo Børs-markedsplassen Oslo Axess.

I meldingen går det frem at Spetalen, som er største eier i Saga Tankers gjennom Tycoon Industrier, har forpliktet seg til å tegne aksjer for rundt 15 millioner kroner. Han kommer til å bli tildelt disse aksjene, skriver selskapet i en melding tirsdag kveld.

Selskapet bekreftet tirsdag kveld at det har gjennomført en emisjon på 70 millioner kroner. Emisjonen var «substansielt» overtegnet, ifølge meldingen.

Spetalen tegnet seg på forhånd for 15 millioner aksjer i emisjonen. I en børsmelding tirsdag kveld kommer det frem at Spetalen kjøpte drøyt 11,5 millioner aksjer i selskapet i emisjonen.

Utelukker ikke reparasjonsemisjon

Pengene fra emisjonen skal brukes til å styrke selskapets arbeidskapital og til generelle selskapsformål, opplyses det.

Meglerhuset Fearnley Securities var hyret som tilrettelegger.

«Styret er av den oppfatning at emisjonen er i selskapets og aksjonærenes beste interesse. Styret har, blant andre ting, tatt i betraktning at emisjonen vil gi nødvendig likviditet og øke kapitalen raskere enn ved en fortrinnsrettet emisjon», skrev selskapet i meldingen tirsdag ettermiddag.

Navnebytte og ny sjef

Mandag kveld meldte Saga Tankers at selskapet lanserer en ny strategi på fornybar energi der Bjørn Simonsen er ansatt som ny administrerende direktør. Samtidig vil de skifte navn til Saga Pure.

Markedet likte godt meldingen, og sendte aksjen til værs ved børsåpning tirsdag formiddag. Aksjen steg umiddelbart med 120 prosent ved børsåpning.

Spetalen hadde før emisjonen en aksjebeholdning tilsvarende 64,9 prosent av selskapet med 172,8 millioner aksjer. Nå har Spetalen rundt 184,5 millioner aksjer i selskapet, men han lar seg noe utvanne i emisjonen. Selskapet har ikke utelukket en reparasjonsemisjon, for å begrense utvanningseffekten ved den rettede emisjonen.

Saga Tankers er på eiersiden i en rekke norske, børsnoterte selskap. Da navnebyttet ble klart mandag kveld kom det også frem at det nye selskapet vil selge Sagas eierandel på 55 prosent i innendørshallen Vallhall i Oslo til Spetalens Tycoon Industrier for 120 millioner kroner.

I tillegg vil selskapet selge sin aksjepost på 18,4 prosent i Standard Drilling til de 30 største aksjonærene i Saga. De vil også selge aksjer i andre investeringer verdt rundt 32 millioner kroner. Nye Saga Pure beholder eierandelen i Vistin Pharma.

– Over tid har vi sett at det er mye spennende Saga kan drive med innenfor dette feltet. Vi legger nå om strategien i Saga for å jobbe mot det og bli et fornybart investeringsselskap, sa styreleder i Saga Martin Nes til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.