Fredag ble det kjent at Kjell Inge Røkke-eide Aker slår sammen de to oljeserviceselskapene Aker Solutions og Kværner, og etablerer en ny omfattende fornybarsatsing.

Samtidig har Aker kommet til enighet med staten om å løse opp det felles eierskapet i selskapene, som ble etablert i juni 2007.

Den gangen etablerte man et felles eierselskap for blant annet å sikre norsk hovedkontor og norske arbeidsplasser. staten skjøt da inn 4,8 milliarder kroner i et felles eierselskap daværende Aker Holding. Oppkjøpet skulle ivareta strategiske eierinteresser og være et viktig bidrag til å ­sikre hovedkontor og virksomhet i Norge. Saab og den svenske Wallenberg-familien ble også med på eiersiden, men solgte seg senere helt ut.

Når Stortinget godkjenner forslaget til høsten, avvikles eierselskapet og staten vil eie sine aksjer i Aker Solutions, Kværner og Akastor direkte, med en eierandel på rundt 12 prosent.

– Vi er blitt enige om å avvikle Aker Kværner Holding. Det har vært en god dialog om dette, og begge parter ser det som mest hensiktsmessig å heller bli direkte eiere i de selskapene vi til nå har eid sammen gjennom Aker Kværner Holding, sier næringsminister Iselin Nybø i en melding.

Syv prosent negativ avkastning

Eierskapet har vært en dårlig investering. DNs beregninger viser at satsingen, selv når mottatte utbytter underveis – samt den betydelige kursoppgangen etter fredagens fornybar- og fusjonsnyheter – tas med, har gått i minus. I snitt har den årlige avkastningen vært -6,9 prosent. Totalt har avkastningen vært på -2,9 milliarder kroner.

– Det har vært en veldig dårlig investering, sier Andreassen, som fortsetter:

– Men ikke dårligere sammenlignet med hvordan oljeserviceselskaper i USA har gjort det.

Verdien av statens aksjer i de tre Aker-selskapene og mottatte utbytter er totalt på rundt 1,8 milliarder kroner, ifølge departementet selv.

Andreassen viser til at den amerikanske Philadelphia oljeservice-indeksen, en viktig nøkkelindeks som regnes for å representere kursutviklingen for bransjen, har hatt en betydelig nedgang siden juni 2007. Indeksen har falt fra 270 poeng i juni 2007 til rundt 33 poeng i dag.

– Det hadde vært verre hvis investeringen hadde vært mye svakere innenfor dette segmentet, sier Andreassen og legger til:

– Det ble en dårlig investering fordi denne sektoren fikk forferdelige problemer. Segmentet har vært et tapssluk de siste 13 årene. Det var ikke bare fordi staten kjøpte veldig dyrt, selv om mange mente det var overpriset den gangen.

Statens eierskap utvannes

Statens vil beholde sin eierandel som direkte eier, og vil gis anledning til å tegne seg for denne andelen også i de to Aker Solutions-selskapene som nå skal skilles ut og børsnoteres separat: vind- og karbonfangst-satsingene.

«Staten vil ha anledning til å delta i emisjonene, men legger ikke opp til det», skriver imidlertid departementet i en pressemelding fredag.

Andreassen mener det er naturlig.

– Man ønsker ikke å øke eksponeringen ytterligere og vil trappe ned statens eierskap over tid. Det er noe den nåværende regjeringen har ønsket.

Privat eierskap skal være hovedregelen

Næringsminister Iselin Nybø (V) skriver at partene er enige om at avviklingen er det beste for de underliggende selskapenes utvikling.

– Vi mener selskapene kan ha nytte av en mer oversiktlig og fleksibel eierstruktur, og dessuten har oljeleverandørindustrien endret seg mye siden staten kom inn på eiersiden i Aker i 2007, skriver Nybø.

Hun opplyser at det i 2007 var politisk uenighet om statens kjøp av aksjer i daværende Aker Holding.

– Når det gjelder det statlige eierskapet har staten lenge kommunisert at privat eierskap skal være hovedregelen i norsk næringsliv. Statens bidrag til det grønne skiftet bør primært komme gjennom blant annet gode rammevilkår heller enn økt statlig eierskap, fortsetter Nybø.

– Ser staten for seg å ytterligere selge seg ned i «nye» Aker Solutions?

– En avvikling av Aker Kværner Holding vil kreve Stortingets samtykke. Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på å legge frem et forslag for Stortinget om dette til høsten, avslutter Nybø. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.