Oljefondet fikk en avkastning på minus 1,5 prosent i første kvartal 2018, viser kvartalsrapporten som ble lagt frem fredag klokken 10.

Dette er første kvartal i minus etter syv kvartaler med positiv avkastning.

– Det viktigste uttrykket for risikoen i fondet er at den strategiske aksjeandelen er satt til 70 prosent. Det betyr at fondets verdistigninger i all hovedsak bestemmes av utviklingen i de globale aksjemarkedene, sier administrerende direktør Yngve Slyngstad i NBIM (Norges Bank Investment Management), som forvalter Oljefondet.

Tre årsaker

Slyngstad peker på tre hovedårsaker til et svakt resultat, i tillegg til styrket kronekurs:

  • Økte svigninger i det globale aksjemarkedet.
  • Handelsrestriksjoner.
  • Sammensetningen av den amerikanske penge- og finanspolitikken.

Oljefondet gjorde det bedre enn referanseindeksen, handlelisten med aksjer og obligasjoner, som fondet måles mot, med 0,1 prosentpoeng.

Aksjeporteføljen fikk en avkastning på minus 2,2 prosent. Det er 0,04 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen som aksjene måles mot.

Obligasjonsporteføljen fikk en avkastning på minus 0,4 prosent, 0,07 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Eiendomsporteføljen endte med en avkastning på 2,5 prosent.

Fall i markedsverdien

Oljefondets markedsverdi var 8124 milliarder kroner ved kvartalets slutt, ned fra 8488 milliarder kroner ved utgangen av 2017.

Det ble tatt ut 11 milliarder kroner av fondet i kvartalet. (Vilkår)

Eldar Sætre om Salah, Liverpool og Statoil
01:26
Publisert: