For snart to uker siden foreslo Norges Bank å ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen til fondet. Referanseindeksen er en slags handleliste med aksjer og obligasjoner som fondet måles mot.

Dette rådet kom fra Norges Banks hovedstyre i form av et brev til Finansdepartementet, som fastsetter mandatet til fondet. Les brevet her.

Oljefondet la tirsdag frem et diskusjonsnotat om Norges Banks råd om å selge seg ut av oljeaksjer. Diskusjonsnotatet «Petroleum Wealth and oil price exposure of equity sectors» forklarer tanken bak forslaget.

— Oljeaksjer på sikt utvikler seg i tråd med aksjemarkedet generelt, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet.

«Selv om olje- og gassektorens totale avkastning korrelerer sterkt med det samlede markedet, er sektorens avkastning i forhold til markedet svært følsom overfor oljeprisendringer,» heter det i notatet.

Redusere oljeeksponeringen

Dersom fondet får grønt lys av departementet til å selge seg ut av oljeaksjer, betyr det at fondet selger om lag fire prosent av fondets aksjebeholdning, tilsvarende rundt 320 milliarder kroner.

Ingen andre bransjer er så eksponert mot oljeprisen som olje- og gasssektoren, ifølge fondet. Olje- og gassaksjene i fondet tilsvarer 90 prosent av statens eierandeler i Statoil.

I brevet fra Norges Bank står det at rådet er «utelukkende basert på «finansielle argumenter», og at det ikke betyr at fondet spår en kraftig nedtur for olje- og gassnæringen med påfølgende fallende priser.

Oljefondet advarer andre investorer mot å være for tungt investert i olje- og gassaksjer.

«Våre resultater så langt indikerer at det muligens vil være en fordel for investorer som allerede har en substansiell eksponering mot oljepris utenfor den finansielle porteføljen til ikke å tillegge ytterligere eksponering ved å investere i olje- og gassaksjer i den finansielle porteføljen», heter det i diskusjonsnotatet.

Verdensnyhet

Når verdens største investor vil selge seg ut av oljeaksjer, lytter resten av verden.

Rådet om å trekke fondet ut av oljeaksjer, har vakt stor debatt og interesse globalt. Saken var blant annet på toppen blant de mest leste på Bloomberg 16. november da nyheten kom ut.

Forslaget har også fått støtte på tvers av partigrensene på Stortinget og ikke minst hos miljø- og klimaforkjemperne.

Oljefondet på drøye 8.000 milliarder kroner eier om lag 1,3 prosent av verdens børsnoterte selskaper.(Vilkår)

TomWood
Mona Jensen og Morten Isachsen bygde opp merkevaren Tom Wood uten å låne en krone.
01:32
Publisert: