Tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslo i fjor sommer å flytte fondet ut av banken og inn i et eget særlovsselskap underlagt Finansdepartementet.

Tirsdag varslet finansminister Siv Jensen (Frp) at departementet vil bruke mer tid før de tar en beslutning.

Forslagene i stortingsmeldingen skal diskuteres av Stortingets finanskomité under en høring om Oljefondet før sommeren.

— Skrekkscenarioet er at pengene forsvinnner

Da Gjedrem offentliggjorde utvalgets avgjørelse i fjor, la han ikke skjul på at det er mye som står på spill. Gjedrem uttalte til DN at han frykter fondet blir et statsbudsjett nummer to, som tappes til gode formål.

– Skrekkscenarioet er at pengene forsvinner, sa Gjedrem.

– 8000 milliarder kroner?

– Ikke over natten, men det har tatt kort tid å bygge det opp, og det kan forsvinne nokså fort. Det har man erfaring fra i mange land. Det viktig at man er veldig klar på målene for forvaltningen. Det vil ikke være forsvarlig å ha et annet mål enn at man skal ha høy avkastning, svarte Gjedrem.

— Avhengig av strategi

Norges Bank har ikke tatt stilling til hvorvidt Oljefondet bør forbli eller gå ut av sentralbanken.

Men sentralbanksjef og styreleder i Norges Bank, Øystein Olsen, har åpnet for at fondet bør skilles ut dersom det skulle få nye, kompliserte oppgaver.

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener fondet kan få det bedre utenfor Norges Bank, dersom det skulle få nye, vanskelige oppgaver fremover, som investeringer i unoterte aksjer.
Sentralbanksjef Øystein Olsen mener fondet kan få det bedre utenfor Norges Bank, dersom det skulle få nye, vanskelige oppgaver fremover, som investeringer i unoterte aksjer. (Foto: Per Thrana)

– Vi vil kunne være i stand til å utføre oppgavene på en god måte også fremover. Igjen, betinget av hva slags strategi som stakes ut, som nye aktivaklasser og enda større ansvar for etiske vurderinger. Hvis det utvikles langs disse linjene, styrkes argumentet om å flytte fondet ut av banken, sa Olsen til DN i oktober.(Vilkår)

– Så lenge jeg kan greie å bo her, skal jeg ikke selge
Berit Hallan takket nei til 40 millioner kroner for barndomshjemmet på Røa i Oslo. Hun vil heller bli boende med hunden Maimiti.
01:59
Publisert: