En ny situasjon med negativ realrente og økonomisk uro og usikkerhet kompliserer regnestykkene for forvaltere, investorer og småsparere.

Tormod Vågenes, investeringsdirektør og porteføljeforvalter i Holberg, mener statsobligasjoner og andre rentepapirer blir mindre attraktive.

– Det er negativ realrente i dag. Det fører til at kapitalen søker andre veier. Spørsmålet er bare om dette er kommet for å bli, sier Vågenes.

Realrenten er differansen mellom den nominelle renten og prisveksten. Dersom inflasjonen er høyere enn renten, vil realrenten være negativ. For boliglånskunder kan man også trekke fra skattefordelen med å ha boliglån, noe som gjør lånet billigere realrenten lavere.

Han er tydelig på at statsobligasjoner fortsatt er trygt, men han mener denne forsikringen blir kostbar, og at avkastningen vil henge etter.

– Obligasjoner er en støtpute i en langsiktig portefølje, fordi det er forventet at sentralbankene griper inn hvis nødvendig. Men hvis jeg var ung og skulle spare langsiktig til pensjon ville jeg absolutt investert i aksjer, ikke obligasjoner. Aksjer gir historisk alltid større avkastning enn obligasjoner, og mer jo lengre tidsperspektiv på investeringen, sier Vågenes.

Den erfarne Holberg-forvalteren minner om at nesten ingen som i dag er i markedet, med mindre de nærmer seg pensjonsalder, har opplevd noe lignende. Han er klar på at det blir vanskeligere fremover å finne de gode investeringsobjektene.

– Det er veldig uforutsigbart hva som vil skje. Etter tre tiår med fallende rente har ingen av dagens forvaltere erfaring fra noe annet. Vi har aldri før vært i en situasjon som nå med korona, kvantitative lettelser, lave renter. Spørsmålet er om det er for mye stimuli? Nå er bekymringen inflasjon, for ikke lenge siden var det deflasjon. Det er åpent hvordan det går, sier Vågenes. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.