Alfred Ydstebø har kjørt en svært offensiv stil de siste årene i hjembyen Stavanger. Nye eiendomsprosjekter som krever milliardinvesteringer er lansert. Parallelt har han frontet hjelpearbeid i Libanon, som har fått adskillig spalteplass i lokalmedia, vært en av hovedpersonene i et pikant søksmål mot to av sine tidligere partnere og deres nye medinvestor samt tjent titall millioner kroner på å huse flyktninger.

Var i brudd med lånevilkårene

Nå viser de ferske regnskapene fra Ydstebøs holdingselskap at ikke alt går på skinner for investoren, som slo seg opp som gründer av det skandalerammede finansselskapet Acta.

Regnskapene til Base Gruppen viser at konsernet ved årsslutt var i brudd med lånebetingelsene i et syndikatlån på 135 millioner kroner, som konsernet har tatt opp i de to lokale bankene Sandnes Sparebank og Sparebank 1 SR-Bank. 105 millioner kroner av lånet forfaller allerede 1. desember neste år.

– Fjoråret var et godt år for Base Gruppen. Vi har tre forretningsområder som er bolig, næringseiendommer og privat helseomsorg. Alle tre forretningsområdene har hatt en fin utvikling, og verdiskapingen har vært den beste på mange, mange år, sier Ydstebø.

– Men likevel kom dere i brudd med lånevilkårene?

– Når vi driver eiendomsprosjekter under utvikling som ikke verdsettes fullt mens gjelden bokføres fullt, vil det kunne komme situasjoner der en har brudd med lånevilkårene. Men denne situasjonen er helt uproblematisk for oss, sier Alfred Ydstebø.

– Men det er jo ikke noe ønskelig å være i brudd?

– Nei, men det er et brudd vi har visst om lenge, og dermed fått vilkår som er tilpasset dette.

– Skaper en slik situasjon problemer med å finansiere de store eiendomsprosjektene?

– Nei, overhodet ikke.

Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalandelen i konsernet på vel 14 prosent. Banksyndikatet har akseptert at Ydstebøs konsern er i brudd med låneavtalen i perioden frem til utgangen av 2018.

Amerikansk meglerhus får skylden

Det er store nedskrivninger på investeringen i det amerikanske meglerhuset Wunderlich som gjør at Base Gruppen ikke klarte å møte kravet i låneavtalen om egenkapitalandel på 25 prosent.

– Det er USA-investeringen som ødelegger for oss, sier Alfred Ydstebø.

I fjor bokførte Ydstebøs Base Gruppen nedskrivninger på nærmere 32 millioner kroner og året før nærmere 68 millioner kroner. Wunderlich er solgt til det amerikanske finansselskapet B. Riley Financial.

– Kursen på B. Riley er opp i år slik at tapet er redusert. Det blir tilbakeføring om situasjonen er den samme ved årsskiftet, sier Alfred Ydstebø.

En gruppe Stavanger-investorer med milliardæren Trygve Jacobsen i spissen har vurdert å gå til søksmål mot Ydstebø for å finne ut hva som har skjedd med meglerhuset Wunderlich.

– Vi avventer nå situasjonen. Vi føler at vi er forledet. Vi vurderer hva som er fakta og realiteter i dette selskapet. Hva er verdiene i dette nå. Vi har stilt mange spørsmål uten å få gode svar, sier Jacobsen til Dagens Næringsliv.

Tror på merverdier

Samlet fikk Base Gruppen et negativt resultat før skatt i fjor på vel 40 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen i konsernet var ved årsskiftet på nærmere 68 millioner kroner. Ydstebø har imidlertid stor tro på at det finnes merverdier.

– Det er styrets vurdering, basert på de eksterne verdsettelser som er gjort av eiendommer og prosjekter i Base Bolig og Base Property, samt markedsverdier for øvrige eiendeler, at det er merverdier for NOK 400 mill. i konsernet, heter det i styrets beretning.

– Vi har nå en samlet egenkapital på opp mot en halv milliard kroner. Der har vi ikke vært siden før finanskrisen, sier Ydstebø.

En kilde til merverdier kan også være dommen i søksmålet Ydstebø har anlagt mot tidligere partner. Ydstebø har saksøkt investoren Petter Smedvig Hagland, og sine to tidligere partnere Kjetil Andersen og Thomas Mjeldheim, for til sammen 130 millioner kroner.

Ydstebø mener at Kjetil Andersen brøt konkurranseklausulen han hadde med Ydstebøs selskap Base Gruppen og hjalp sin nye partner Petter Smedvig Hagland slik at Smedvig Hagland fikk kjøpe hotellet Alstor i Stavanger. Ydstebø mener han selv hadde en bindende avtale om kjøp.

Går mot stort overskudd

Problemene med å overholde vilkårene i låneavtalene, skjer samtidig som Ydstebø har lansert utbyggingsprosjekter som til sammen kan bety investeringer opp mot fire milliarder kroner. Til å finansiere milliardsatsingen har han blant annet fått med seg flere tidligere kolleger i meglerhuset ABG Sundal Collier, som skal skyte inn 100 millioner kroner i Base Gruppens datterselskap Base Bolig.

Nå går Base Bolig mot et rekordresultat.

– Det vil bli et veldig godt år for Base Bolig. Vi har allerede solgt boliger for 450 millioner kroner, sier Ydstebø.(Vilkår)

Denne låven ble bygget i 1936, men se hva den passer perfekt til i 2018.
03:25
Publisert: