Han sitter på et lite kontor i sentrum av Stavanger torsdag og ser på grafen som viser et fall i aksjemarkedet på seks prosent siden slutten av september.

Men den svenske porteføljeforvalteren Knut Gezelius i Skagen Global er ikke skremt. Tvert om smiler han lurt.

– Dette markedet er som å gå inn i en godtebutikk. Vi har ingen problemer med å anvende cash til å kjøpe mer aksjer. Det ser ganske attraktivt ut om en har en lengre horisont, sier han.

Det er faktisk få tegn Skagen-forvalteren ser, som tyder på en fortsatt nedgang. Det siste fallet tror han det er maskinhandel som har forårsaket.

– Det er styrt av algoritmer, sier han, og legger til:

– Vi har truffet mange selskaper i kjølvannet av resultatene for andre kvartal. Det vi hører er at det er business as usual. Det er ingen eufori, men det er heller ikke noen tegn på avtagende vekst, sier Gezelius.

Få resultatvarsler

Han peker også på at svært få selskaper har sendt børsmeldinger og varslet om at tredjekvartalstallene vil bli lavere enn markedet venter, såkalt resultatvarsel.

– Det tyder på at det ikke er store forskjeller mellom hva investorene venter og det selskapene ser komme, sier han.

Men hvis aksjekursene er drevet høyt nok, skal det ikke mye til for å utløse et fall?

– Det kan du si, men hvis en ser på hva selskapene er priset til, er prisen relativt til neste års inntjening 13,5. Det er nesten eksakt på medianen for perioden fra 2002 og frem til i dag, sier Gezelius.

Dette forholdstallet, også kalt «price/earnings» eller P/E, brukes ofte for å vurdere om aksjer er relativt dyre eller relativt billige i en historisk sammenheng.

Han konkluderer:

– Det er veldig vanskelig å se for seg et kraftig børsfall, sier han.

Frykter ikke økte renter

Økte renter i USA skremmer heller ikke Skagen-forvalteren. Han mener økonomien durer fremover som et tog i fart.

– Rentene har startet å øke fordi den økonomiske veksten er tilbake. I Europa har en rett nok tatt to skritt frem og ett tilbake, sier Gezelius.

Han minner samtidig om at Europa normalt ligger litt bak USA i den økonomiske utviklingen. I Skagen ser en særlig finanssektoren som attraktiv. Rundt 30 prosent av porteføljen på i underkant av 30 milliarder kroner i Skagen Global er plassert i finanssektoren.

Nå er det ti år siden finanskrisen. Store børsfall skjer med jevne mellomrom. Du frykter altså ikke et nytt?

– Det kommer en nedtur en gang. Men vi vet ikke når. Vi prøver derimot gjennom vår portefølje å gardere oss mot den når den eventuelt kommer. Det har vi gjort blant annet gjennom å kjøpe aksjer som har lav gjeldsandel. De er mer motstandsdyktige mot en nedtur samtidig som de ikke rammes så hardt når rentene går opp, sier Gezelius.

Skagen Global har blant annet styrt unna enkelte av de mest populære aksjene i oppturen, som Amazon og Facebook, nettopp fordi Gezelius har funnet det vanskelig å forsvare verdsettelsene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Tviler på at menn blir spurt om når de bestemte seg for å bli «karrieremenn»
Torsdag ble det arrangert konferanse om kvinner i mediene. Vi spurte deltakerne om deres beste tips til hvordan du skal håndtere mediene.
01:34
Publisert: