Oljekrise og elendighet i hjembyen Stavanger til tross, det siste året har SR-Bank opplevd at aksjekursen nær har doblet seg på Oslo Børs. Heller ikke tapsnedskrivninger på hele 778 millioner kroner i 2016 endret stort på verdsettingen da banken la frem fjerdekvartalsresultatene onsdag. 

– Vi klarer selv med historisk sett høye tap å levere solid resultat på 2158 millioner kroner, sier banksjef Arne Austreid som forklaring. 

Han mener også at aksjekursen lenge ble holdt nede av to faktorer. For det første fryktet markedet at banken ville måtte hente inn ny egenkapital for å oppfylle myndighetenes krav til egenkapital. For det andre fryktet mange at tapene i oljenedturen skulle bli enda verre enn de ble. 

– Det var en frykt for store oljetap, men jeg tror jeg vi har bevist at vi har håndtert situasjonen godt, sier Austreid.

– Betyr det at bunnen er nådd i oljeregionen?

– Det er for tidlig å friskmelde noe som helst. Offshorebransjen har utfordringer som må løses, sier han.

Lover utbytte

En graf i presentasjonsmaterialet viser da også at såkalte tapsutsatte og misligholdte engasjementer nå har passert to milliarder kroner til sammen. Austreid understreker imidlertid at dette langt fra er uttrykk for fremtidige forventede tap. Banken anslår i stedet at tapsnedskrivningene på utlån kommer til å bli lavere i 2017 enn i 2016. I fjor guidet banken på tap mellom 700 og 900 millioner kroner, i år er guidingen på mellom 600 og 800 millioner kroner. 

Samtidig har banken nå oppfylt myndighetenes krav til egenkapital. Det betyr større aksjeutbytter fremover. 

Austreid lover 2,25 kroner per aksje for 2016, mot 1,5 kroner i fjor. Det betyr at aksjonærene får utbetalt 33 prosent av overskuddet i fjor. I et slikt perspektiv synes ikke Austreid at aksjen er himmelhøyt priset. 

– Prisingsmessig er vi på «all-time high», men en skal huske at egenkapitalen også har vokst over tid. Vi er fortsatt priset til under bokverdi, sier Austreid. 

Ser mer oppside

Finansanalytiker Bengt Kirkøen i Swedbank støtter Austreids vurderinger. Han mener aksjekursen ble holdt nede på grunn av frykt for emisjon og for større tap. 

– Så kan du si aksjekursen har gått til himmels, men en skal huske at SR-Bank fortsatt er verdsatt til under verdien av bokført egenkapital, og banken leverer ti prosent avkastning på egenkapitalen, sier Kirkøen. 

Han anbefaler kjøp av aksjen og har hatt et kursmål på 80 kroner, rundt 25 prosent over dagens kursnivåer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.