Det er gjennom Canica as at Stein Erik Hagen med familie styrer sine forretninger, som blant annet omfatter Komplett, Komplett Bank og Orkla, i tillegg til en rekke andre investeringer.

2019 viste seg å bli et godt år for Hagen, går det frem av Canica as' ferske årsregnskap. Konsernet fikk en omsetning på 11,4 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på 356,8 millioner kroner. Det er en markant oppgang fra året før, da overskuddet før skatt endte på 7,9 millioner kroner.

De siste to årene har Canica en omsetning på over 22 milliarder kroner.

Samtidig ble det tatt ut et utbytte på 300 millioner kroner i 2019, det samme som året før.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet en egenkapital på 11,9 milliarder kroner, som er nesten akkurat det samme som året før.

«Styret vurderer selskapets og konsernets finansielle stilling som meget god. Veksten i norsk økonomi i 2019 har vært moderat og det er usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Canica as og konsernet har solid egenkapital og gode likviditetsreserver for å møte eventuelt uforutsett finansiell uro», heter det i årsrapporten.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet dessuten rett over 350 millioner kroner i banken. Det er mer enn en dobling fra 2018.

Aksjer for 1,5 mrd.

I tillegg til å være storeier i nevnte Komplett, Komplett Bank og Orkla, er Hagen også tungt inne på eiersiden i brennevinsprodusenten Arcus Gruppen. Ved utgangen av fjoråret eide han nær halvparten av aksjene i selskapet gjennom Canica.

I tillegg har konsernet investeringer i en rekke eiendommer og er eier av spa-senteret The Well og jernvarekjeden Jernia. Canica Invest, der Hagen selv er styreleder, er heleid av Canica as.

Det er Hagens datter, Caroline Hagen Kjos, som er styreleder i Canica as.

Ved utgangen av året hadde konsernet markedsbaserte aksjer for 1,5 milliarder kroner, opp fra rett over én milliard i 2018.

«Markedsrisikoen for selskapet er i all hovedsak knyttet til den generelle utviklingen på Oslo Børs, samt den generelle utviklingen i makroøkonomiske forhold», skriver selskapet i årsrapporten.

Der blir også korona adressert, og selskapet skriver at det ved utarbeidelsen av årsrapporten var vanskelig å estimere konsekvensene av pandemien.

«Ved avleggelsen av årsregnskapet er det en urolig markedssituasjon som følge av spredning av koronaviruset. Tiltak for å hindre spredning påvirker markedet og økonomien negativt. Dette kan få følger for fremtidig inntjening dersom utbruddet/krisen blir langvarig», skriver styret i årsberetningen.

Kjøpte luksusleilighet

I mai kjøpte Stein Erik Hagen en leilighet på Tjuvholmen i Oslo for 22 millioner.

Da leiligheten lå ute for salg i april, ble den omtalt som en eksklusiv leilighet i sjette etasje i Tjuvholmens ytterste bygg. Den 119 kvadratmeter store leiligheten har i tillegg to balkonger med utsikt over indre Oslofjord med Bygdøy, Filipstad og Holmenkollen som silhuett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.