Årsregnskapet til Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica er klart, og av 2021-rapporten fremgår det inntekter på 14,8 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn én milliard fra 2020.

Resultatet før skatt endte på 1,4 milliarder kroner, mer enn en dobling fra året før.

Jubelåret gjør at Hagen, som eier Canica sammen med familien, tar ut en halv milliard kroner i utbytte. Det kommer etter et utbytte på 300 millioner kroner i 2020.

Det er gjennom Canica at Hagen-familien styrer sine eierinteresser, som omfatter investeringer innen blant annet aksjer, eiendom og utvikling.

DN har vært i kontakt med Hagen, som sier han ikke har noen kommentarer til tallene.

Forventer svakere økonomisk utvikling

Jevnt over ble det et bunnsolid år for konsernet, som ved utgangen av 2021 hadde investeringer i aksjer og andeler for rett over ti milliarder kroner, en økning på over en halv milliard kroner fra året før.

Av Canicas aksjeinvesteringer på børs er det Orkla som er den desidert største. Eierposten på knappe 20 prosent gjør Hagen til største eier i dagligvaregiganten, der han også fungerer som styreleder. Eierandelen har en papirverdi på over 16 milliarder kroner.

Hagens Canica er også største eier i Komplett med vel 40 prosent av aksjene, en eierpost som er priset til om lag 864 millioner kroner. Ifølge børstjenesten Holdings har Canica også mindre eierposter i blant annet Ultimovacs, Kahoot og Sats.

Ved utgangen av 2021 hadde Canica en kontantbeholdning på 279,5 millioner kroner, opp fra 194,9 millioner på slutten av 2020. I fjor ble gjelden til banker redusert fra 5,8 milliarder kroner i 2020, til 4,3 milliarder ved utgangen av fjoråret.

Egenkapitalen økte på sin side med over to milliarder kroner, og var ved utgangen av fjoråret på 14,6 milliarder kroner.

«2021 har vært preget av koronapandemien og det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Veksten i konsernets driftsinntekter og driftsresultat i 2021 har trolig hatt positiv påvirkning av pandemien, da datterselskap har opplevd økt etterspørsel i enkelte kategorier», heter det i beretningen.

Jan Ole Stangeland, som tok over som administrerende direktør i Canica etter Nils K. Selte tidligere i år, skriver i en tekstmelding til DN at han ikke har noen ytterligere kommentarer til resultatene.

Det understrekes videre at Canicas eksponering i aksjemarkedet, samt den generelle utviklingen i makroøkonomiske forhold, gjør at det «alltid vil være en risiko».

«Det er ved avleggelsen av regnskapet en urolig markedssituasjon som følge av krigen i Ukraina, samt høye energi- og råvarepriser. Styret forventer en svakere økonomisk utvikling for konsernet i 2022», heter det.

Finansavisen omtalte tallene først.

Børsnoteringen av Komplett

Fjoråret var et begivenhetsrikt år for Hagen og Canica, der høydepunktet utvilsomt var børsnoteringen av netthandelsimperiet Komplett.

Ti år etter at selskapet gikk av børs, var det altså duket for et comeback som blant annet innebar et milliardnedsalg fra Hagen og Canica. I 2021-rapporten skriver Canica at nedsalget ga selskapet et nettoproveny på 1,5 milliarder kroner, samt et utbytte på 400 millioner kroner.

I forkant av noteringen ble Komplett priset til over fire milliarder kroner, og daværende Canica-sjef Nils K. Selte uttalte da at noteringen ikke skulle ses på som en exit for Canica.

– Hvis du ser på Canicas portefølje, så har vi en stor posisjon i Orkla og Arcus der vi eier gjennom en børsnotert struktur som gir oss styringsfart. Nå kan vi få inn andre eiere som kan bidra til en fortsatt spennende reise, og selskapet kan få tilgang bedre tilgang til kapitalmarkedet, sa han i februar i fjor.

Siden børsnoteringen har Komplett-aksjen falt over 55 prosent, og selskapet prises i dag til 2,1 milliarder kroner på Børsen.

I februar i år gjennomførte Komplett oppkjøpet av NetOnNet, i en avtale som priset det svenske selskapet til 3,8 milliarder kroner. Hagen uttalte da til DN:

– Vi kan nå få en posisjon i Nordens største marked, Sverige, og så er mye synergier både på innkjøp, logistikk og salg. NetOnNet er gode på det Komplett ikke er gode på og omvendt. Størrelse gir også styrke på mange viktige områder.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.