Tirsdag ettermiddag kom børsmeldingen om at Blommenholm Industrier vurderer salg av opptil 15 millioner aksjer i Adevinta, som er Schibsteds internasjonale rubrikkvirksomhet, tilsvarende norske Finn.no.

Nå skriver Adevinta i en børsmelding at Blommenholm Industrier as, som altså kontrolleres av Stiftelsen Tinius, har solgt 15 millioner aksjer – totalt 2,2 prosent av alle aksjene i selskapet – til kurs 129 kroner, tilsvarende snaut to milliarder kroner for hele transaksjonen.

Det kommer ikke frem av meldingen hvem kjøperen av aksjene er.

Stiftelsen er – i tillegg til å eie aksjer i Adevinta – indirekte eiere i Adevinta gjennom sin aksjepost i Schibsted.

Økt finansiell fleksibilitet

«Formålet med salget er å frigjøre likvide midler og øke den finansielle fleksibiliteten til Blommenholm Industrier,» heter det i meldingen.

Daglig leder Trond Berger utdyper overfor DN:

– Blommenholm Industrier skal ha finansiell kapasitet til å støtte opp under vår eierpost i Schibsted. Vi ser dette i et evighetsperspektiv. Også er det slik at vi har sagt at vi er en langsiktig finansiell investor i Adevinta, det ble kommunisert i børsnoteringen av Adevinta. I det ligger det at vi skal redusere vår eksponering i Adevinta noe, men vi er eksponert gjennom eierskap i Schibsted.

Etter transaksjonen sitter Blommenholm Industrier med en aksjepost på snaut 24 millioner aksjer i Adevinta. Disse er gjenstand for en såkalt lock up på 90 dager, som vil si at Blommenholm ikke kan selge sine resterende aksjer de neste 90 dagene.

Salgskursen på 129 kroner var betydelig lavere enn gårsdagens sluttkurs på 135,3 kroner, og onsdag formiddag faller Adevinta-kursen på børsen. En snau halvtime etter børsåpning er kursen ned 3,47 prosent til rett over 130 kroner.

Blommenholm Industrier kontrolleres av Stiftelsen Tinius, som også er største eier i Schibsted med 26 prosent av aksjene.

Blommenholm var før salget nest største aksjonær i Adevinta med 6,3 prosent, 43,3 millioner aksjer, mens Schibsted har 59,3 prosent eierandel. Meglerhusene Arctic og SEB var hyret inn som rådgivere for å gjennomføre salget.

Berger vil ikke gå i detalj på hvem som har kjøpt aksjer.

– Vi vet jo det, men det er vanlig i sånne transaksjoner som man kaller et blokksalg at det er fond, typisk internasjonale og nordiske fond, som tegner seg. Da gir man også litt rabatt sammenlignet med kursen i markedet, sier han.

Schibsted-arving solgte

For en knapp måned siden ble det kjent at Schibsted-arving Jan Nagell-Erichsen, én av Tinius Nagell-Erichsens fire barn, hadde solgt Adevinta-aksjer for vel en halv milliard kroner.

I podkasten Tinius Talks forklarte Nagell-Erichsen bakgrunnen for salget.

– Det å bli kjøpt ut, det innebærer at jeg tar vare på verdier som er skapt gjennom generasjoner. Jeg og mine etterkommere kan nå fritt disponere over midlene, og det gir muligheter til å engasjere seg, sa han i episoden som er publisert på Tinius' egne hjemmesider.

Adevinta er blant Oslo Børs' største selskaper, med en markedsverdi på 93 milliarder kroner.

Denne verdien ble økt betydelig i juli, da Adevinta sikret seg rubrikkvirksomheten til den amerikanske giganten Ebay for 9,2 milliarder dollar i kontanter og aksjer. Dette tilsvarte om lag 84,5 milliarder norske kroner etter daværende dollarkurs.

Dette førte samtidig til at Schibsteds eierandel av Adevinta gikk fra 59 prosent til rundt 33 prosent, mens Ebay gikk inn på eiersiden av Adevinta, med en andel på 44 prosent.

Konsernsjef i Adevinta Rolv Erik Ryssdal uttalte at dette gjorde Adevinta til det største online rubrikkselskapet i verden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.