– Hvis koronakrisen blir langvarig vil mange bedrifter få alvorlige og varige økonomiske problemer. Da er det viktig å ha et regelverk som håndterer selskaper i krise. Det har ikke Norge i dag og det haster å få det på plass.