DN skrev torsdag forrige uke at syv Wilhelmsen-arvinger tilbyr rederarving og konsernsjef, Thomas Wilhelmsen og hans nærmeste familie 3,2 milliarder for å forlate rederiet. De ønsker å overta hele rederivirksomheten og rydde opp i det de mener er en ukultur hvor én person styrer alt.