– Dette var en helt unik mulighet og noe som dette kommer kanskje én gang hvert 100. år. Storebrand har vært en god eier siden 1935, og holdt eiendommen samlet. Det gjør den unik med tanke på størrelse, som neste største private eiendom i Norge, sier Bjørn Rune Gjelsten til DN.

Onsdag morgen meldte Storebrand at de har inngått en avtale om å selge 100 prosent av aksjene i AS Værdalsbruket til Fabritius Gruppen as. Det er et heleid datterselskap av Bjørn Rune Gjelstens investeringsselskap Gjelsten Holding as.

Transaksjonen estimeres med å bidra positivt med om lag 500 millioner kroner på Storebrands resultater i andre kvartal av 2021, ifølge meldingen. DN erfarer at Gjelsten må bla opp mellom 800 og 900 millioner kroner for å sikre seg selskapet.

Værdalsbruket ligger i Trøndelag og er Norges nest største skogseierselskap. Ifølge børsmeldingen eier det betydelige kalksteinsressurser, driver naturbasert turisme og er deleier i trelastleverandøren Inntre Holding AS.

Værdalsbruket er Norges nest største private eiendom. Bruket utgjør nær 60 prosent av arealet i Verdal kommune. Her er hovedkontoret fotografert i 2000.
Værdalsbruket er Norges nest største private eiendom. Bruket utgjør nær 60 prosent av arealet i Verdal kommune. Her er hovedkontoret fotografert i 2000. (Foto: Thor Nielsen)

På hjemmesidene skriver selskapet at hovedfokuset er jakt, fiske og naturopplevelser hovedfokuset. De tilbyr både småviltjakt, storviltjakt, laksefiske og hundetrening.

– Jeg har en personlig interesse for jakt, fiske og friluftsliv. Jeg jakter og fisker mye laks, og sånn sett er det jo mye potensial. Men de store verdiene er kalkforekomsten. Her er én av Europas største og reneste kalkforekomster. Det er et mineral som brukes veldig bredt, alt fra produksjon av stål og metaller, til sementproduksjon. Det er brukt i kjemisk industri. Papirproduksjon. Og gjødsel til inn- og utmark, sier Gjelsten.

Eier i 100 år

Værdalsbruket ble grunnlagt i 1655 av Peder Juel og Storebrand ble eneeier i 1935. Eiendommen er på 900.000 dekar og dekker 58 prosent av Verdal kommunes arealer.

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad i børsmeldingen.

Gjelsten Holding eier ulike selskaper innenfor eiendom, industri og handel. Værdalsbruket blir kjøpt av datterselskapet Fabritius Gruppen som eier en rekke næringseiendommer på Østlandet.

Gjelsten forteller at han kontaktet Storebrand da han forsto at de kanskje hadde tanker om å selge den. Prosessen har pågått siden slutten av fjoråret.

– Hvilke planer for eiendommen utover det som er der i dag?

– Først må vi lære eiendommen som den er. Men i det grønne skiftet har eiendommen en betydelig verdi for å få positivt CO2-regnskap. Vi vil selvsagt bruke tid på kalksteinressursene og videreutvikle det. Så vil vi tenke grønn energi, for Verdalselven er i dag ikke regulert, og kanskje kan det være en mulighet for å utvikle vannkraft. Vi har store områder inn mot Sverige. Til slutt har skogdriften et betydelig potensial, og produksjonen av tømmer, sier Gjelsten.

Værdalsbruket skal fortsatt ha sitt hovedkontor og administrasjon i Verdal kommune.

Bedret resultatene

Storebrands resultater for første kvartal ble også sluppet onsdag morgen. Konsernresultatet før nedskrivninger endte på 870 millioner kroner mot negative 334 millioner i samme periode i fjor.

Ifølge meldingen er resultatet drevet av vekst innen forvaltningskapital og forsikringsinntekter. Totale midler til forvaltning nærmer seg 1000 milliarder kroner etter en økning på 19 prosent mot samme periode i fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.