Samtidig som Storebrand la frem resultatene for tredje kvartal, snek selskapet også inn en melding om at det kjøper den Stavanger-baserte fondsforvalteren Skagen.

Storebrand gir 1,6 milliarder kroner for selskapet. Det gir gode penger for Skagen-gründere Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø.

Gründerne får 1,49 mrd.

Stensrud og Veen er de to største eierne i selskapet med 35,07 prosent hver av aksjene i selskapet.

Det gir de to Skagen-gründerne rundt 560 millioner kroner hver når de selger selskapet sitt til Storebrand. De eier aksjer gjennom sine respektive investeringsselskaper, Stensrud med Solbakken as og Månebakken as, og Veen med T.D. Veen.

Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen.
Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen. (Foto: Tomas Alf Larsen)

Den tredje gründeren, Åge Westbø, eier 23,38 prosent av aksjene i selskapet. Det gir ham 370 millioner kroner etter salget.

Til sammen får gründerne da 1,49 milliarder kroner.

Tidligere forvalter og nå investor i Skagen, Kristian Falnes, sitter på 1,99 prosent av aksjene og får 30 millioner kroner fra salget.

Investor Harald Espedal eier 1,99 prosent av aksjene. Espedal var administrerende direktør i Skagen i 13 år før han sluttet i 2014. Nå får han også 30 millioner kroner når hans Skagen-aksjer selges.

Hverken Espedal eller Falnes ønsker å kommentere salget eller prisen.

75 prosent betalt i Storebrand-aksjer

Betalingen gjennomføres 75 prosent med nyutstedte aksjer i Storebrand asa og 25 prosent i kontanter.

I tillegg vil det kunne komme et tilleggsvederlag basert på utvikling i resultater og inntekter i Skagen, og deling av honorarer som utløses av at Skagen leverer meravkastning sammenlignet med sine relevante referanseindekser.

Fra suksess til kundeflukt

De tre gründerne etablerte Skagen tilbake i 1993. I september markerte selskapet at det var 20 år siden fondet Skagen Global ble startet opp.

Skagenfondene var lenge en stor suksess og ga kundene gode avkastninger på investeringene sine. Men for få år siden snudde det brått. Siden november 2014 har kundene tatt ut 74 milliarder kroner av fondene. I år har Skagenfondenes forvaltningskapital krympet til under 80 milliarder kroner, ned fra nær 130 milliarder i 2013.

– Salget er fremtidsrettet og industrielt riktig, gitt utviklingen innen pensjon og kapitalforvaltning. Storebrand blir en sterk og god eier som kan utvikle Skagen videre i tråd med kundenes interesser, og være en god arbeidsgiver for de ansatte. Prisen er fair og reflekterer verdiene vi som aktive eiere har bidratt til å skape for kundene sammen med de ansatte i Skagen, sier Stensrud, Veen og Westbø i en felles uttalelse.(Vilkår)

Salamander skaper ekstraarbeid for Ringeriksbanen
En sjelden salamander skaper nå ekstraarbeid for Ringeriksbanen. Lokale barn fant den sjeldne salamanderen ved en gårdsdam i Bærum.
00:30
Publisert: