Storebrand overrasket markedsaktørene med et langt sterkere resultat enn ventet for årets tre første måneder. Inntektene fra sparing økte med 17 prosent i kvartalet, godt hjulpet av midlene fra fondsforvalteren Skagen, som Storebrand nå eier 100 prosent, etter å ha kjøpt opp den siste eierandelen på ni prosent.

Men det som bidro mest til det gode resultatet var «gamle» pensjonsprodukter – ytelsespensjon og fripoliser. Produkter Storebrand har sagt de vil avvikle.

På området for garantert pensjon doblet resultatet seg fra 200 til 400 millioner kroner i resultatet.

Langt liv kostet ikke så mye

Hovedårsak er at Storebrand har satt av for mye kapital for å ta høyde for at nordmenn lever lenger – og dermed trenger pensjon lenger.

– Vi var nok litt for konservative og satt av for mye. Nå kan vi tilbakeføre 149 millioner kroner, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Men legger til:

– Dette området begynner å komme litt opp igjen. Rentene har økt, og det er udelt positivt for oss. Det reduserer investeringsrisiko og øker resultatet. Rent konkret fører det til at vi raskere kommer i en situasjon der vi kan ta overskuddsdeling på fripoliser, sier Grefstad.

Silver og Skagen på plass

Det er godt nytt for de kundene Storebrand har på fripoliser. Fripoliser er ferdig opptjent pensjon fra arbeidsgivere. Storebrand har 131 milliarder kroner i slike fripoliser. På grunn av strengt regelverk og lave renter, har de gitt elendig avkastning til kundene og elendig resultat til Storebrand de siste årene.

– Med økte renter går det over til å bli mer lønnsomme forretninger, sier Grefstad.

I første kvartal var både kundene til fondsforvalteren Skagen og fripoliseselskapet Silver overført til Storebrand. Selv om det ikke ga stor resultateffekt, økte det Storebrands kapital til forvaltning med 18 prosent i kvartalet.

Underskudd i Skagen

Isolert sett ga Skagen et underskudd på tre millioner kroner i kvartalet, men Grefstad brukte mye tid på presentasjonen onsdag til å forklare at det egentlig var et overskudd.

– Reglene er slik at vi ikke får lov til å føre inntektene fra suksesshonorar før i fjerde kvartal. Det irriterer en revisor som meg. Det ville gitt et overskudd på 52 millioner kroner i kvartalet, sier Grefstad.

Skagen har en honorarstruktur som gir økte honorar til selskapet dersom fondene har leverer over indeksen fondene måler seg mot.

Fra Silver i februar

Ifølge Grefstad så begynner samordningen med Skagen og Storebrands plattformer å komme på plass.

– Det er ikke gjort over natten. Det er noe med å beholde uavhengigheten i begge selskapene, sier Grefstad. Kundene som kom fra fripoliseselskapet Silver i februar er allerede innplassert i Storebrands systemer.

– Dette er gått helt etter planen, og vi har bare gode tilbakemeldinger, sier Grefstad.

Storebrand steg rundt tre prosent på Oslo Børs onsdag, på en ellers traurig børsdag. (Vilkår)

Fantastiske Storebrand-tall ødelegger DNs veddemål med Trøim
02:37
Publisert: