Storebrand fikk et resultat før skatt på 866 millioner kroner i første kvartal, mot 573 millioner kroner i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet et resultat på 536 millioner kroner, ifølge TDN Finans.

- Det sterke resultat i kvartalet er preget av god vekst innen spareområdet kombinert med et sterkt forsikringsresultat. Storebrand lykkes med vridningen fra garanterte til ikke-garanterte produkter, samtidig har vi god kostnadskontroll, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Gammel pensjon drar opp

Inntektene fra sparing til pensjon - innskuddspensjon og andre pensjonsspareprodukter- økte med 17 prosent i kvartalet. Men det som bidro mest til det gode resultatet var "gamle" pensjonsprodukter - ytelsespensjon og fripoliser. Her var det en doblig fra 200 til 400 millioner kroner i resultatet. Det er utløste reserver knyttet til "langt liv"- oppbygging som styrket resultatet.

Silver og Skagen ga vekst

Storebrand kjøpte fondsforvalterselskapet Skagen og fripoliseselskapet Silver i fjor. Det synes på størrelsen på forvaltningskapitalen.

- Kapitalforvaltningsvirksomheten vokser med 108 milliarder kroner, 18 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Veksten er drevet av kjøpet av Skagen og Silver og en vekst på 24 milliarder kroner, 17 prosent, fra den nordiske pensjonsvirksomheten, ifølge kvartalsrapporten.

Storebrand lanserte en ny utbyttepolitikk på kvartalspresentasjonen i februar. Halvparten av resultatet etter skatt skal betales ut i utbytte. Analytikerne TDN Finans har snakket med venter at utbytteutbetalingen for 2018 blir i snitt til 2,39 kroner pr aksje.

Av fem analytikere anbefaler tre kjøp eller «overweight» av Storebrand-aksjen. Én har holdanbefaling, mens en har «underweight» eller salgsanbefaling.(Vilkår)

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente
Øistein Gamst Sandlie i Nordea gir deg de vanligste spørsmålene om fastrente, og svarene som hører til
00:52
Publisert: