I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen i selskapet og 99,9 prosent av stemmene i selskapet. Det kommer frem i en børsmelding onsdag morgen.

Storebrand vil betale de selgende aksjonærene 1,6 milliarder kroner for aksjene. Betalingen gjennomføres 75 prosent med nyutstedte aksjer i Storebrand asa og 25 prosent i kontanter.

I tillegg vil det kunne komme et tilleggsvederlag basert på utvikling i resultater og inntekter i Skagen, og deling av honorarer som utløses av at Skagen leverer meravkastning sammenlignet med sine relevante referanseindekser.

– Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og ledende leverandør av tjenestepensjon. Skagen har en sterk posisjon i det norske sparemarkedet, med en tydelig forvaltningsfilosofi og en sterk merkevare. Sammen gir vi kundene et enda bedre sparetilbud. Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing og pensjon, som i økende grad blir til ett marked fremover, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Får markedsandel på 17 prosent

Kontantandelen av prisen som betales ved gjennomføring av kjøpet finansieres ved nedsalg av omløpsobligasjoner i Storebrands likviditetsportefølje, som etter gjennomføring av transaksjonen forventes å være på 1,5 milliarder kroner.

Oppkjøpet av Skagen øker Storebrand-konsernets andel av markedet for privat fondssparing på 221 milliarder kroner fra fire til 17 prosent. Skagen har i dag om lag 140 000 andelseiere.

– Vi har allerede en god posisjon i det samlede spare- og pensjonsmarkedet og vil med dette bli den nest største aktøren i et marked med sterk vekst, sier Grefstad.

Vederlagets aksjeandel på 75 prosent skal utbetales gjennom en emisjon hvor Storebrand ASA utsteder noe over 17,9 millioner nye aksjer.

Transaksjonen ventes å ha en umiddelbar effekt på Storebrands solvensmargin på om lag minus to prosentpoeng. På sikt er det ventet at transaksjonen vil styrke konsernets solvens og utbyttekapasitet

Oppkjøpet av Skagen kommer én dag etter at det ble klart at Storebrand kjøper Silvers forsikringsporteføljer for 520 millioner kroner.

Vil holde forvaltningen adskilt

Gjennomføring av transaksjonen avhenger i hovedsak av godkjennelse fra Finanstilsynet og Finansdepartementet samt Konkurransetilsynene i Norge og Sverige. Dersom dette kommer på plass forventer Storebrand at transaksjonen blir gjennomført i løpet av inneværende år.

– Skagen er en annerledes og uavhengig forvalter som kundene setter stor pris på. Vi har tillit til deres aktive forvaltningsfilosofi og vil hegne om denne og den sterke merkevaren. Vi har god erfaring med tydelig aktiv forvaltning gjennom Storebrand-konsernet, sier administrerende direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.

Han påpeker at kapitalforvaltningsbransjen krever stadig større investeringer og effektivitet. Selv om Skagen og Storebrand vil holde forvaltningen adskilt, vil selskapene ifølge Saugestad finne felles løsninger for å sikre en kundeorientert og kostnadseffektiv plattform for videre vekst.

Var rammet av kundeflukt

Skagen leverte et årsresultat på 148 millioner kroner i 2016, og har i dag en forvaltningskapital på 80 milliarder kroner. Skagen har de siste årene vært rammet av betydelig kapitalflukt fra sine viktigste fond.

– Jeg gleder meg over denne transaksjonen, som representerer et nytt og spennende kapittel i historien om Skagen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Storebrand for å skape god avkastning og økte verdier for våre kunder, sier administrerende direktør i Skagen, Øyvind Schanke.(Vilkår)

Se hva som skjer når DNs journalist tester akselerasjonen på verdens raskeste stasjonsvogn
Mercedes-AMG E 63 S er avsindig rask. Samtidig er den diskret og byr på masse plass. Et perfekt kompromiss?
01:40
Publisert: