Storebrand forventer et driftsresultat for konsernet på 254 millioner kroner i første kvartal. Det er mer enn en halvering fra 531 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Storebrand asa melder torsdag kveld om positiv skatteeffekt og effekter fra koronaviruset og markedsuro.

Storebrand opplyser at forsikringsresultatene påvirkes negativt av den observerte og forventede arbeidsledigheten i Norge. Storebrand har gjennomført en fremoverskuende modellgjennomgang av den fremtidige utviklingen av den økonomiske situasjonen og har styrket reservene for alle forsikringsprodukter med uføredekning.

Storebrand forventer rapportert et driftsresultat fra segmentet Forsikring på minus 246 millioner kroner som tilsvarer en combined ratio på 124 prosent i første kvartal. I første kvartal i fjor ga Forsikring et driftsresultat på pluss 95 millioner kroner.

Storebrand melder at veksten fortsetter i kjernevirksomheten med syv prosent vekst valutajustert (11 prosent ujustert) i administrasjonsinntekter, men grunnet skatteinntekter, COVID-19 og finansmarkedsuro kommer Storebrand til å rapportere resultater som avviker fra markedets forventninger for det første kvartalet.

Reddes av skattegevinst

Storebrand skriver i resultatvarselet at det er en skatteinntekt på vel 700 millioner kroner som gjør at selskapet kommer i pluss i første kvartal:

«Markedsuroen påvirker det finansielle resultatet. Konsernets finansresultat påvirkes negativt av markedsverditap primært på obligasjoner hvor kredittpåslagene øker. Finansresultat for konsernet forventes å bli minus 588 millioner kroner i første kvartal. Det negative resultatet forklares hovedsakelig av avkastningen i selskapsporteføljene. Avkastningen i Storebrand Livsforsikring as selskapsportefølje ble minus 1,25 prosent i første kvartal. En skatteinntekt på 717 millioner kroner vil bli bokført i første kvartal. Dette som følge av ny informasjon og tolkning av overgangsreglene for 2018 samt skattereduserende tap knyttet til valutasikring av det svenske datterselskapet SPP i første kvartal. Konsernets resultat etter skatt forventes å bli 264 millioner kroner i første kvartal».

Storebrand understreker at resultatene er foreløpige, og at det kan komme endringer frem til endelig rapportering av tallene den 30. april.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.