Høyesterett kunne mandag satt et endelig punktum for den årelange straffesaken om bedrageriet mot tolv kunder av Pareto Securities.

I stedet snudde Norges øverste domstol saken på hodet: Domstolen ga Økokrim rett i at lagmannsretten brukte reglene feil da de frikjente tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen tidligere i år. Avgjørelsen fra Høyesterett er enstemmig.

Det betyr at lagmannsrettens dom er opphevet, og den delen av saken som gjelder Kjetil Sjursens frifinnelse, må behandles på nytt.

– Jeg trodde jo at dette marerittet var over, sier Kjetil Sjursen.

Jeg trodde jo at dette marerittet var over
Kjetil Sjursen

– Det har jo gått snart åtte år, så det begynner å røyne på.

Sjursen ble pågrepet og siktet i september 2014, for medvirkning til et bedrageri av en rekke Pareto Securities-kunder.

Da saken ble tatt opp til behandling i Høyesterett, uttalte Kjetil Sjursens advokat Ellen Holager Andenæs dette:

– Anken fra Økokrim er meget hensynsløs. Den kunne de spart seg. Menneskelige hensyn burde tilsi at dommen nå blir stående, rett og slett.

«Nødvendig»

Saken har versert i domstolene i en årrekke. Både i tingretten og lagmannsretten tok saken rundt to måneder å behandle. Formelt er det nå tingrettens fellende dom over Sjursen som nå skal behandles på nytt.

Det betyr at den neste runden av saken ikke trenger å ta like lang tid.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim, som har ført saken i alle rettsinstanser, sier dette om avgjørelsen:

– Økokrim mente frifinnelsen bygget på både uriktig lovanvendelse og sviktende begrunnelser. Da er det nødvendig at den prøves på nytt.

Han ønsker ikke å si noe om hvor snart saken nå vil bli avsluttet.

– Det blir en vanlig berammelsesprosess mellom lagmannsretten, forsvarer og påtalemyndigheten.

Krevde 265 mill.

Saken har gjerne blitt omtalt som Severstal-saken, eller Pareto Securities-saken, og er en av Økokrims største straffesaker de seneste årene. Opprinnelig sto tre personer tiltalt: Paretos sjef for finansiell rådgivning, Petter Dragesund, Paretos tidligere aksjemegler Kjetil Sjursen, og Paretos tidligere innleide rådgiver, Jan Vestrum.

Jan Vestrum ble dømt til fengsel i både tingretten og lagmannsretten. Petter Dragesund ble frifunnet i tingretten. Økokrim anket ikke frifinnelsen.

Eks-aksjemegler Kjetil Sjursen ble frifunnet av flertallet av dommerne i Borgarting lagmannsrett.

Parallelt med straffesaken valgte en rekke tidligere Pareto Securities-kunder å gå til rettssak mot Pareto Securities, blant dem Hermine Midelfarts investeringsselskap og tidligere Pareto-topp Kris Jakobsens investeringsselskap.

De krevde 265 millioner kroner i erstatning fra meglerhuset – penger de mener å ha tapt i 2010 på en prisgarantiavtale. Avtalen skulle sikre dem mellomlegget hvis aksjene de nettopp hadde solgt, senere gikk opp i pris og ble kjøpt av det russiske stålselskapet Severstal. Da aksjene i løpet av få dager mangedoblet seg i pris på grunn av en oppkjøpskamp mellom Severstal og en kanadisk konkurrent, stilte flere investorer kritiske spørsmål til Pareto Securities.

Først nesten ti år senere fikk investorene svar, da Oslo tingrett konkluderte med at det var Severstal som hadde kjøpt aksjene gjennom flere lag med skallselskaper i skatteparadiser.

Investorene vant i tingretten, og etter at saken ble anket til lagmannsretten valgte investorene å sette punktum for saken ved å inngå forlik med selskapet.

Høyesteretts syn

Høyesteretts fem dommere kom mandag til at lagmannsrettens dom var uriktig på grunn av bruken av strafferettens regler om skyldkrav. For det første hadde domstolen ikke behandlet hvorvidt det fantes såkalt eventuelt forsett. For det andre hadde lagmannsretten ikke brukt reglene om uaktsomhet riktig.

«Etter mitt syn er det en svakhet ved den begrunnelsen som lagmannsrettens flertall gir, at det samlet fremstår som uklart hva flertallet har tatt stilling til», skrev høyesteretts førstvoterende dommer Espen Bergh i dommen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.