Fjorårsregnskapet for Strawberry Capital, som eies med 95 prosent av Strawberry Advisory kontrollert av Petter A. Stordalen (55) og hans barn samt fem prosent av daglig leder Kenneth J. Andersen (45), viser mer enn doblet resultat før skatt fra 2016.

Deler 170 millioner

Selskapet, som ved utgangen av 2017 eide i all hovedsak norske og nordiske børsnoterte aksjer for omtrent 1,5 milliarder kroner, kunne realisere salgsgevinster på rundt 210 millioner kroner i fjor. «Selskapets aksjeportefølje utviklet seg meget positivt i 2017», slår styreleder Stordalen og resten av styret fast i årsberetningen, og legger til at «det forventes et fortsatt positivt økonomisk klima for 2018».

Etter skatt endte fjoråret med et overskudd på 175 millioner kroner, og eierne tar ut 170 millioner kroner i utbytte. Det vil si at Stordalens selskaper får vel 160 millioner kroner mens Andersens selskap Superstocks får resten.

Ved utløpet av 2017 hadde Strawberry Capital en bokført egenkapital på nær én milliard kroner. (Vilkår)

Drømmer du om å ta over et historisk hotell så bør du se dette
Innerst i Fjærlandsfjorden ligger Mundal hotell. Hotellet ble bygget i 1891 da utenlandske turister strømmet til Norge. I dag ligger hotellet der som et spøkelseshus. Kan nye krefter ta hotellet tilbake til sine gode gamle dager?
05:14
Publisert: