Investor Hilde Midthjell (58) gikk fra kosmetikk til å bli strikkefabrikkeier på Vestlandet. Etter å ha gått inn som investor i selskapet i 2009 solgte hun bedriften før jul i fjor. Da ville hun ikke si hva gevinsten var, men nå er fasiten klar. Ifølge regnskapet for det heleide investeringsselskapet fikk strikkefabrikk-investoren en gevinst på 161 millioner kroner.

Pengene har hun satt i arbeid. Til sammen ligger det en investeringsportefølje på litt over en halv milliard kroner i selskapet, Himi Invest as. Midthjell har kjøpt aksjer og fond for om lag 215 millioner kroner, og hadde en urealisert gevinst på disse på 66 millioner kroner ved nyttår.

Opplysninger fra DNs aksjonærregister viser at Midthjell har plassert en del av pengene i milliardæren Christian Ringnes' eiendomsselskaper Eiendomsspar og Victoria Eiendom, samt i flere eiendomsselskaper. Hun eier også om lag 1/5 av solvarmeselskapet Catch Solar.

3/4 mrd.

Om lag 300 millioner kroner er plassert i mindre lukrative, men tryggere, obligasjoner og pengemarkedsfond. I tillegg har hun lykkes godt med investering i deltagerlignende selskaper, som har mer enn doblet seg i verdi til nesten 50 millioner kroner.

Midthjell har ikke besvart DNs henvendelser fredag. I årsberetningen skriver hun:

«Himi Invest as driver sin virksomhet etter en investeringsstrategi som har langsiktig perspektiv og som er opptatt av å skape best mulig risikojustert avkastning på selskapets egenkapital».

Det fremgår at selskapet, som har base i Asker vest for Oslo, også driver «noe» konsulentvirksomhet.

På toppen av investeringene hadde hun ved årsskiftet nesten 300 millioner kroner i banken.

Egenkapitalen i investeringsselskapet vokste til nesten trekvart milliarder kroner i fjor, fra 544 millioner kroner året før.(Vilkår)