For et par måneder siden gikk jeg inn med en slant i et selskap som drives av min bror. Selskapet eier nettstedet strømradar.no, som blant annet hjelper norske bedrifter til å regne ut hva de faktisk betaler for strømmen. Å slå fast at mange burde få vite at de betaler for mye for strømmen, krevde ingen komplisert analyse.

Analysens første del gikk ut på å finne ut hva man bør betale for strømmen.