Sturle Melvær Sunde er en av Norges største vekslere av bitcoin. Tidligere er han blitt nektet å handle bitcoin av Nordea. Til sammen er han nå blitt kastet ut av 13 banker.

I sin nyeste bankkrangel har Sunde nettopp vunnet frem. Klagen til Finansklagenemnda var rettet mot den norske shippingbanken Maritime og Merchant Bank asa.

– Det er veldig frustrerende å bli kastet ut av banker. Da hender det også at jeg mister kontooversikt og historikken. Da blir det vanskelig å undersøke hvitvasking, når jeg ikke lengre har tilgang til historikken, forteller Sturle Melvær Sunde, som driver markedsplassen Sunde Bitmynthandel.

Det er en av Norges største markedsplasser for handel av bitcoin, hvor Sunde de siste to årene har omsatt for til sammen mer enn 400 millioner. Så langt i år forteller han at han har omsatt for 33 millioner.

Sunde benyttet sin private sparekonto i Maritime og Merchant Bank til å overføre et beløp på 500.000 til kjøp av bitcoin. Banken sperret Sundes tilgang til kontoen og viste til at kontoen var benyttet til næringsøyemed, som var i strid med kontoavtalen.

– Jeg har brukt kontoen til sparing. Det var en overføring i fjor jeg brukte den kontoen til å betale noen når jeg kjøpte bitcoin. Over et år senere ville banken si opp kontoen på bakgrunn av den transaksjonen. Banken mente jeg ikke kunne bruke kontoen på den måten, sier Sunde til DN.

I januar i år ble Sunde registrert som tilbyder av vekslingstjenester for virtuell valuta hos Finanstilsynet. Han driver enkeltpersonforetaket Sunde bitmynthandel.

Spørsmålet i klagen som ble behandlet i Finansklagenemnda var derfor om Sunde var å regne som næringsdrivende, slik at klagen falt utenfor nemndas mandat og videre om banken hadde anledning til å si opp kontoforholdet.

Finansklagenemnda kom frem til at en enkelt transaksjon ikke kunne gi saklig grunn til oppsigelse eller heving av kontoen og Sunde fikk dermed medhold.

– Det er en konto jeg har brukt som sparekonto som buffer, fordi jeg har hatt masse penger i perioder. Da har jeg brukt Maritime og Merchant Bank fordi det var veldig god rente på sparekontoen, forteller Sunde.

Sturle Melvær Sunde driver markedsplassen Sunde bitmynthandel for kjøp og salg av bitcoin.
Sturle Melvær Sunde driver markedsplassen Sunde bitmynthandel for kjøp og salg av bitcoin. (Foto: Mikaela Berg)

Banken uenig

Maritime og Merchant Bank mener Sunde har benyttet sin konto til næringsøyemed, og viser til at klager erkjenner å ha betalt fra kontoen for kjøp av bitcoin skriver de til Finansklagenemnda. Banken mener de ikke hadde tilstrekkelig informasjon om midlenes opprinnelse og skriver at sparekontoen er opprettet fordi Sunde hadde inngått en avtale om kjøp av større menger bitcoin.

Maritime og Merchant Bank skriver følgende i en sms til DN:

– Vi retter oss etter Finansklagenemndas avgjørelse og utover dette kommenterer vi ikke kundeforhold.

Stengte konto i Nordea

Høsten 2017 avsluttet Nordea kundeforholdet sitt med Sunde på grunn av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Banken viste også til opplysninger fra politiet om at han ikke krevde at bitcoinkundene hans måtte identifisere seg.

– Nå må alle identifisere seg, det er en del av den ny hvitvaskingsloven, forteller Sunde.

Sunde krevde den gang at Nordea skulle gjenopprettet kundeforholdet for selskapet Bitmynt as. Sunde saksøkte banken, da den nektet. Oslo tingrett konkluderte i den saken med at Sunde ikke fikk medhold.

Oslo tingrett mente derfor Nordea var i sin fulle rett til å nekte Sunde og hans selskap kundeforhold i banken. Retten viste til at banken har plikt etter loven til å avvikle kundeforhold hvis det medfører risiko for transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger. Sunde har anket dommen, som skal behandles av Borgarting lagmannsrett i desember. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.