Et fall på nær 18 prosent i resultatet i meglerhuset ABG Sundal Collier i andre kvartal gir ikke et riktig bilde av den reelle situasjonen, ifølge administrerende direktør Knut Brundtland. 

– Det har vært spesielt mange transaksjoner i dette kvartalet som er blitt utsatt eller kommet sent i kvartalet. Det slår negativt ut på resultatet nå, men gir et godt grunnlag for resultatet for andre halvår, sier Brundtland. 

Brundtland nevner i fleng:

  •  Okeas forsøk på å hente inn rundt fem milliarder kroner i egenkapital og obligasjonslån i juni jobbes det fortsatt med
  • Børsnoteringen av Dof Subsea i mai er utsatt på grunn av «ustabilt marked»
  • Utstedelse av et obligasjonslån i Tizir Titanium & Iron på 300 millioner dollar ble først ferdigstilt 3. juli
  • Oppkjøpet av Visma ble også ferdigstilt først i juli.

– I tillegg er det en rekke andre transaksjoner. Det er alltid noe, så jeg skal ikke bortforklare for mye, men det var spesielt mye i dette kvartalet, sier Brundtland. 

Meglerhuset skriver i rapporten at de har vært part i 50 transaksjoner «som har vært offentlige» det første halvåret.

–Hvor mye inntekter vil dere få fra de utsatte transaksjonene? 

– Jeg vil ikke si noe konkret tall, annet enn at inntektene er vesentlig større enn inntektsreduksjonen på 50 millioner kroner i dette kvartalet, sier Brundtland. 

De siste par årene har ABG Sundal Collier hatt en strategi om å vokse mer i de nordiske landene. I andre kvartal mener Brundtland at de lykkes med det. 

– I andre kvartal var for første gang inntektene fra virksomheten i Sverige, større enn i Norge. Det er en milepæl for oss, sier han. 

 (Vilkår)

Sauseskolen: Vaniljesaus
Hjemmelaget vaniljesaus.
01:19
Publisert: