– Avgjørelsen innebærer at det ikke er relevant om forbrukeren var uaktsom, grovt uaktsom eller om han kjøpte svart med forsett. Høyesterett konkluderer med at dersom betalingen skjer kontant, er forbruker objektivt ansvarlig. Men hvis betalingen skjer via bank, så går uansett forbrukeren fri, sier Ivan Skjæveland, partner i Deloitte Advokatfirma.