Sosialøkonomen fra Blindern, Svein Harald Øygard, var statssekretær under finansminister Sigbjørn Johnsen før han gjorde internasjonal karriere i konsulentselskapet McKinsey. Tidligere i år kom nyheten om at Øygard vender nesen hjem, og blir corporatemedarbeider i meglerhuset Sparebank 1 Markets. Øygard har plassert en del av sin formue i aksjemarkedet. Nå viser regnskapet for det private selskapet Energy investor at fjoråret endte i minus, selv om børsen steg. 

– Året var spesielt. Markedene gikk ned i starten av året, men steg så gjennom året. Alt i alt ble det noenlunde bra, sier Øygard. 

Resultat før i skatt endte på minus 1,1 millioner kroner, mot et overskudd før skatt på 4,1 millioner kroner i fjor. Det gjør 2016 til det svakeste siden selskapet ble opprettet i 2006. 

– Det var fordi jeg realiserte noen tap idet jeg ville ut av en del aktiva som gikk dårlig, for å komme inn i posisjoner som hadde forutsetninger for å gå bedre, sier han. 

– I sum så blir det en pluss. Regnskapet preges av det som ble realisert i fjor. I markedsverdi ble resultatet positivt.

Mer fond

– Hva har du gjort av endringer så langt i år?

– Det er mer av det samme som jeg vektet meg inn i gjennom 2016. Det har vist seg å gå bra så langt i 2017.

Det siste året er det primært aksjefond Øygard har kjøpt seg inn i, mens han har beholdt investeringer innen olje og energi. Hans største enkeltaksjer ved nyttår var Solstad Offshore, Scatec Solar, Prosafe SE, Rec Silicon og Dof, og han hadde også obligasjoner fokusert på olje- og energisektoren. Mesteparten av kapitalen er derimot diversifisert gjennom et større antall fond. Totalt utgjør aksjer og fondsandeler nesten 60 millioner kroner.

– Med den jobben jeg har nå er jeg borti det meste, så det vil bli mindre og mindre handel i enkeltaksjer. Isteden vil selskapet investere i regioner og sektorer gjennom fond og indekser samt i ikke-noterte oppstartsselskap, sier han.

– Vil du savne å investere i enkeltaksjer?

– Nei, det blir bra.

Selskapets egenkapital er på kun 22,9 millioner kroner, med Øygard har også investert 55,6 millioner kroner ekstra i selskapet gjennom et ansvarlig lån.(Vilkår)