I disse dager jobber noen av landets skatteadvokater på spreng med å få Sveits-utflytternes selvangivelser ferdigstilt og innlevert til Skatteetaten. Feil i selvangivelsen kan koste skatteutflytterne dyrt.

Det er de norske skatterådgiverne i EY fullstendig klare over, og har i flere måneder forsøkt å få svar fra skattemyndighetene på en uvanlig problemstilling i forbindelse med utflytting til Sveits, og noen av deres kunders selvangivelser.

Det dreier seg nemlig om en unik sveitsisk skatteordning som kalles for «modified lump sum».