2018 ble et vondt år for Protector Forsikring.

Selskapet gikk i dundrende underskudd for første gang på syv år og markedsverdien ble barbert med 3,6 milliarder kroner etter børsfall på 47 prosent.

Likevel økte Protectors toppsjef Sverre Bjerkeli lønnen fra 10,8 millioner kroner til 11,5 millioner kroner, ifølge Protectors årsrapport som ble lagt frem onsdag kveld.

Bonus fra tidligere år

Bjerkeli forklarer den økte lønns- og bonusutbetalingen slik:

– Det kommer av at jeg er en del av et langsiktig bonusprogram som går over en femårsperiode og at det utbetales bonuser basert på tidligere perioder. Min bonustildeling for 2018 ble null av forståelige grunner.

– Manglende resultatoppnåelse?

– Ja, selvfølgelig. Vi har et veldig dårlig resultat. Det ble bonus på Bjerkeli i 2018, men jeg høster av tidligere års programmer, sier Bjerkeli.

Protector-sjefen fikk utbetalt 3,9 millioner kroner i bonus for fjoråret, mot 3,45 millioner kroner for 2017. Den ordinære lønnen økte også i fjor.

«Variabel lønn (bonus) til ledende ansatte kan gis basert på konkret resultatmåling av definerte målområder avledet av selskapets strategier og mål», heter det i årsrapporten til Protector Forsikring.

Ifølge årsrapporten skal det blant annet tas hensyn til selskapets overordnede resultatmål og en vurdering av personlige bidrag når bonuser utdeles.

Tjener mer enn Rune Bjerke i DNB

Men for Bjerkeli, som er storaksjonær i eget selskap, klarer ikke lønnsøkningen å gjøre opp for de store papirtapene han er blitt påført som følge av stupende aksjekurs gjennom fjoråret. Bjerkeli er sjette største aksjonær i Protector Forsikring.

I fjor falt verdien på aksjene hans med 134 millioner kroner.

Torsdag morgen la DNB frem sin årsrapport. Den viser at DNBs konsernsjef Rune Bjerke til sammenligning tjente ni millioner kroner i fjor.

Fortsatt skjeggkre i retten

Gjennom fjoråret tok Protector Forsikring store tap knyttet til sine boligselgerforsikringer på grunn av skadedyret skjeggkre. Mange boligkjøpere har oppdaget skjeggkre i boligen kort tid etter overtagelse og opplevd dette som såpass ubehagelig at de har gått rettens vei for å få prisavslag.

Rettspraksis har så langt vært ti prosent prisavslag. Protector har derfor lidd store tap. Så store at selskapet i desember rett og slett avviklet sin virksomhet for boligselgerforsikringer.

I årsrapporten står denne virksomheten oppført under virksomhet under avvikling med et underskudd på 275 millioner kroner.

Bjerkeli sier at de nå ser at mange boliger selges til sammen pris, og endog litt over, selv om de har skjeggkre i seg. Men fortsatt er det mange rettssaker igjen for Protector.

– Det er mange igjen og det er på økende kurve fordi all oppmerksomheten har ført opp en flom av mennesker som vil ha prisavslag. Det som er spesielt er at det meldes flere skjeggkreskader enn på alle andre dyr til sammen, sier Bjerkeli.

– Det blir flere tap?

– Det kan vi ikke utelukke. Men jeg tror vi har satt av tilstrekkelige reserver i 2018-regnskapet, sier han.

Slet med lønnsomhet

Protector slet også med lønnsomheten i 2018 og fikk et resultat før skatt, ekskludert boligselgerforsikringene, på minus 24 millioner kroner.

Totalresultatet endte dermed på minus 295 millioner kroner – det første underskuddet på syv år.

En betydelig del av virksomheten til forsikringsselskapene er å forvalte premieinntektene fra kundene. I fjor ble Protector straffet for sine investeringer i aksjemarkedet. Årsrapporten viser at verdien på «aksjer og andeler» falt fra 1,65 milliarder kroner ved utgangen av 2017 til 934 millioner kroner ved utgangen av 2018.

Bjerkeli tror 2019 blir bedre.

– Vi har guidet på 14 prosent vekst og combined ratio på 96. Vi gjennomførte prisøkninger i fjor som har virkninger i 2019. Sånn sett ser utsiktene for 2019 gode ut, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ryanair sjefen: –Jeg liker Bjørn, han er en bra fyr. Men man må snakke sant om Norwegian.
01:51
Publisert: